Zápisy z Valného shromáždění

Zápis z konání VS OOA-S dne 11.5.2017 (1271kB)

Zpráva Dozorčí rady k Valnému shromáždění 11. 5. 2017 (309kB)

Zápis z VS 2016 (zjednodušený) (294kB)

Zpráva dozorčí rady 14. 6. 2016 (4060kB)

Zápis z průběhu konání řádného zasedání Valného shromáždění OOA-S v Praze dne 26.května 2015 (443kB)

Zápis z průběhu konání Valného shromáždění OOA-S v Praze dne 27.5.2014 (378kB)

Zápis z VS OOA-S 2013 (293kB)

Zápis z VS 2012 OOA-S (83kB)