Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Sdělení provozovatelům gastro zařízení, provozoven služeb a hotelovým zařízením

Sdělení provozovatelům gastro zařízení, provozoven služeb a hotelovým zařízením

Sdělení provozovatelům gastro zařízení, provozoven služeb a hotelovým zařízením, na které se vztahuje nařízení vlády o omezení provozu:

Vzhledem k mimořádné situaci, která nastala v souvislosti s celostátními opatřeními proti šíření coronaviru, doporučujeme všem dotčeným uživatelům v rámci jednotného inkasního místa (tj. smluv uzavíraných přes Ochranný svaz autorský - OSA), aby zatím neuzavírali zaslané návrhy licenčních smluv pro letošní rok. Období, po které byly provozovny uzavřené, budou ze strany OOA-S a ostatních kolektivních správců v nových návrzích smluv zohledněny a u již uzavřených smluv přiměřenou formou kompenzovány.

Přejeme všem pevné zdraví!