Ochranná organizace autorská
- sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl

 

 :: je nevýdělečná organizace (občanské sdružení) zastupující umělce a dědice při hromadné správě práv, která si většinou nemohou spravovat sami. Při výkonu autorských práv je třeba rozlišovat případy, kdy může autor nebo jiný nositel autorských práv uplatňovat svá práva sám, a případy, kdy není dost dobře možné, aby svá práva a především nárok na výnosy z nich mohl uplatňovat individuálně. Individuální výkon práv podle autorského zákona je prakticky nemožný v případě nároku na odměnu z nenahraných nosičů zvukově obrazových záznamů a na odměnu v souvislosti s úplatným rozmnožováním děl pro osobní potřebu na tiskovém podkladě nebo sledování užití děl v hromadných sdělovacích prostředcích a nejrůznější užití filmových a televizních děl.

:: je držitelem výhradního oprávnění Ministerstva kultury ČR k výkonu kolektivní správy autorských práv pro autory oboru výtvarného a oboru architektonického (oprávnění ze dne 5.8.2009, č.j. 2797/2009 v právní moci od 13.8.2009). Kolektivní správa spočívá v nepřímém zastoupení nositelů práv, takže za ně svým jménem v jejich prospěch sjednává s uživateli děl hromadné smlouvy o užití díla, vybírá za toto užití odměny a odpovídá za jejich spravedlivé rozdělení zastupovaným subjektům. Podle autorského zákona jsou například výrobci a dovozci nenahraných nosičů zvukově obrazových záznamů či dovozci a výrobci kopírovací techniky povinni odvádět autorům určitou částku z dovozní ceny. Autor však v tomto případě nemůže kontrolovat, kdo, kdy a v jakém rozsahu užil jeho díla prostřednictvím reprodukční techniky pro osobní potřebu. Navíc tuto odměnu podle platného právního řádu může vybírat jen pověřená instituce zastupující autory ve výkonu jejich práv.

:: má smluvní vztahy s partnerskými ochrannými organizacemi na jejichž základě zajišťuje ochranu děl zastupovaných autorů v zahraničí. Belgie - SOFAM, Dánsko - COPY-DAN, Matissovi dědici, Španělsko - VEGAP, Švédsko - BUS... Obnovili jsme širokou spolupráci s německou organizací Bild Kunst.

:: převzala německý model a zkušenosti s rozdělováním náhradních autorských honorářů a upravila vše dle českých zákonů. Podle zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon) má každý autor díla (nositel autorských práv, např. dědic) právo na ochranu práv tímto zákonem zaručených. Mezi tato práva patří v prvé řadě právo autora udílet svolení ke každému užití díla a za udělení tohoto svolení obdržet autorskou odměnu.

:: pracuje dle evropských norem a je připravena zapojit se do struktur evropské unie

:: připravila ve spolupráci s Akademií věd ČR projekt Galerie výtvarných umělců a architektů s ukázkami jejich děl na Internetu. Rejstřík obsahuje přesné a komplexní informace, které si přejí autoři zveřejnit

:: působí mezi výtvarníky a architekty, pořádá setkání s autory po celé ČR, kde je jim objasněna podstata OOA-S a jsou seznámeni s možnostmi, které jim skýtá hromadná správa vykonávaná OOA-S
 
:: členem OOA-S se může stát každý autor výtvarných děl či jeho dědicové, a to na základě smlouvy o zastupování. Členství v OOA-S je bezplatné. Zájemci o členství si mohou stáhnout formuláře Smluv o zastupování na těchto stránkách, žádostí na adrese kanceláře, či se obrátit na kontaktní místa UVU v celé ČR, kde jsou též smlouvy a podrobné informace.
 
Složení výboru a dozorčí rady OOA-S


 

Pro autory: OHLÁŠKYNovinky

Národní galerie, budova Paláce Kinských otevřela novou soubornou výstavu "Úšklebek století",

prolínání epoch v režii Jiřího Koláře. NG k se tak k velkému novátorovi a mezinárodně uznávanému umělci vrací po devatenácti letech. Výstava přináší i úplné počátky Kolářovy tvorby z přelomu čtyřicátých a padesátých let. Autor je zastupován OOA-S.
Zdroj: NG Praha

Projekt "Zažít Ostravu" uvedla ČT 12. 6. Příběh režisérky P. Všelichové o tom,

jak se mladí lidé snaží zbořit mýtus o černém městě na východě. Pomyslná tečka za dílem, jenž k působivému filmu Dukla 61 přidal neméně silný dokument Černé zlato. Kameraman Patrik Hoznauer je zastupovaným autorem OOA-S.
Zdroj: www.idnes.cz

Asociace amerických kameramanů ASC uspořádala 4.-7. 6. bienále setkání kameramanů z celého světa International Cinematographers Summit v Los Angeles.

Mezi zástupci Asociace českých kameramanů byli i prof. Marek Jícha a Martin Preiss. Autoři jsou zastupováni OOA-S.
Zdroj: AČK

Česká televize v červnu reprízuje československý seriál "Třetí patro"

s Lukášem Vaculíkem v hlavní roli. Příběh z prostředí učiliště s tvrdým začátkem se studenty třetího ročníku. Scénograf Boris Halmi, kostýmní výtvarnice Šárka Hejnová, kameraman Kristián Hynek a umělecký střihač Zdeněk Patočka jsou zastupovanými autory OOA-S.
Zdroj: Česká televize

Hudba a víno. Humorista Jiří Slíva vystavuje své práce v Hollaru do 18. 6.

Na šest desítek prací vystavuje od konce května v pražském Hollaru kreslíř, grafik, ilustrátor, humorista a nastávající sedmdesátník. Právě hudba je jeho častým inspirátorem, jeho kresby ovlivňuje i kultura pití kávy, vína či postavy klaunů. Autor je zastupován OOA-S.
Zdroj: Galerie Hollar

První červnový týden míří do kin nový český film "Backstage."

Dynamická lovestory plná tance a hudby. Život dvou hlavních představitelů se točí kolem jejich lásky, mají hlavně sami sebe navzájem a žijí romanticky v odstaveném přívěsu. Navíc je spojuje vášeň k tanci. Umělecký střihač Adam Dvořák je zastupovaným autorem OOA-S.
Zdroj: www.lidovky.cz

Startovní výstava nového výstavního objektu 8smičky v Humpolci.

Bývalá textilní fabrika představuje expozici "Pocta suknu" vycházející z lokální historie. Název vychází z performancí místní rodačky, umělkyně Zorky Ságlové, z 60. a 70. let minulého století, která je dedikovala různým osobnostem. Ságlové je také věnován samostatný oddíl, umělkyně často právě pracovala s textilem. Autorka je zastupována OOA-S.
Zdroj: www.lidovky.cz