Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!
Valné shromáždění 2021 - hlasování per rollam - podklady naleznete NA TOMTO MÍSTĚ

Galerie

  stránka 1/2   následující>>