Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Aktuality

Unie výtvarných umělců ČR informuje a shrnuje pro autory dopad krizového opatření

Vážení přátelé, členové UVU ČR a příjemci e-informací UVU ČR,

včera (v neděli 17. května 2020) skončil nouzový stav, jímž byly omezeny podnikatelské i tvůrčí aktivity.

Zbylá omezení přestanou platit od 25. května a úplné rozvolnění je předpokládáno od 8. června 2020. Rychlou pomoc osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ), mezi něž jsou zahrnování i umělci, poskytla naše republika zákonem ze dne 9. dubna 2020 č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2. Zákon stanovil bonusové období od 12. března do 30. dubna 2020 a částku 500 Kč za každý kalendářní den, což za celé období činilo 25 tis. Kč.

Základní informace a vše potřebné pro získání bonusu jsme shrnuli a rozeslali dne 23. dubna 2020 jako e-informaci uvučr č. 406, přístupnou trvale na http://www.uvucr.cz/e_info/e_infouvucr_406.pdf .

OSVČ v nouzovém stavu – provádění autorského díla po 1. 5. 2020

Organizátorům provádění autorského díla, tvůrcům a výrobcům audiovizuálních děl nebo pořadů, pokud vyžadují po těchto osobách, aby vystupovaly při provádění autorského díla nebo při výrobě pořadu bez ochranných prostředků dýchacích cest, se s účinností ode dne 1. května 2020 nařizuje zajistit splnění následujících podmínek (PDF).

Informace o cestování do zahraničí a absolvování již zakoupených zájezdů po dobu epidemie

OOA-S zpracovala a zasílá Vám informace o cestování do zahraničí a absolvování již zakoupených zájezdů v době trvání epidemie coronaviru a po jejím skončení. Vzhledem k tomu, že situace se stále mění a téměř každý den jsou vydávány nová nařízení, nelze odpovědi v tomto článku považovat za definitivní

Více informací naleznete v tomto PDF.

Nájemné v době Corona pro zastupované

Opět jsme pro Vás zpracovali zajímavé aktuální informace týkající se života v době stavu nouze. Věříme, že Vám alespoň trochu ulehčí současnou komplikovanou situaci, tentokrát v oblasti nájmů

Více informací v tomto PDF.

OSVČ v nouzovém stavu – program COVID Praha

Program COVID Praha, jehož podrobnosti přikládáme (PDF), byl dnes spuštěn, ale bohužel po deseti (!) minutách zastaven s tím, že byly finance vyčerpány. Informace přesto přikládáme, protože může dojít k obnovení a načerpání dalších financí. Doba je velmi rychlá a opatření pro Vás sledujeme v podstatě online.

Kompenzační bonus pro OSVČ

Zde naleznete odkaz na formulář, po jehož vyplnění a odeslání Vám bude vyplacen kompenzační bonus pro OSVČ (a také svobodná podnikání, tedy i pro Vás autory) ve výši 500,-Kč/den, maximum 25 tisíc Kč.

Podrobné informace o získání tohoto příspěvku jsme Vám zaslali emailem dne 6.4.2020. Podmínka vyplacení bonusu je skutečnost, že Vaše podnikání bylo ohroženo, omezeno nebo zasaženo pandemií CORONAVIRU. Bonusový příspěvek podléhá kontrole finančního úřadu po dobu 10ti let!!!! a případné nepravdy vyjdou najevo při příštím podání daňového přiznání - proto vyplňujte s rozvahou a pouze v případě, že pandemie měla na Vaše podnikání a Vaše příjmy nějaký dopad.

Formulář je nutno si nejdříve stáhnout, poté otevřít a vyplnit. Veškeré potřebné informace k odeslání formuláře jsou také v odkazu.

https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/kompenzace-osvc/Zadost-pro-OSVC/Zadost-interaktivni-PDF

Podpora autorů v nouzovém stavu

V souvislosti s opatřeními vlády a nově přijatými zákony v nouzovém stavu jsme pro Vás opět připravili přehled zajímavých, snad pro Vás přínosných, předpisů (PDF).

Pokud budete mít dotazy či návrhy na zpracování témat, která Vás nyní zajímají a pomohou Vám usnadnit nepřehlednou situaci v době pandemie, kontaktujte nás.

OSVČ v nouzovém stavu

V tomto PDF naleznete informace určené pro OSVČ.

Jedná se o:

  • program přímé podpory pro ekonomicky zasažené šířením koronaviru,
  • ošetřovné,
  • pojištění (důchodovém i zdravotním),
  • odklad daňového přiznání.

Sdělení provozovatelům gastro zařízení, provozoven služeb a hotelovým zařízením

Sdělení provozovatelům gastro zařízení, provozoven služeb a hotelovým zařízením, na které se vztahuje nařízení vlády o omezení provozu:

Vzhledem k mimořádné situaci, která nastala v souvislosti s celostátními opatřeními proti šíření coronaviru, doporučujeme všem dotčeným uživatelům v rámci jednotného inkasního místa (tj. smluv uzavíraných přes Ochranný svaz autorský - OSA), aby zatím neuzavírali zaslané návrhy licenčních smluv pro letošní rok. Období, po které byly provozovny uzavřené, budou ze strany OOA-S a ostatních kolektivních správců v nových návrzích smluv zohledněny a u již uzavřených smluv přiměřenou formou kompenzovány.

Přejeme všem pevné zdraví!

Vernisáž k výstavě naší autorky paní Aleny Kadavé

VERNISÁŽ VÝSTAVY SE KONÁ DNE 4. 3. V 18. HODIN
V SÍDLE OOA-S NÁRODNÍ 973/1
VÝSTAVA SE KONÁ OD 4. 3. - 28. 5. 2020

OTEVŘENO PO-ČT 9-16 HODIN
PO TELEFONICKÉ DOMLUVĚ NA 224 934 406

Vodní prvky na Dominikánském náměstí v Brně

Statutární město Brno oznamuje zahájení architektonicko-výtvarné otevřené jednofázové projektové soutěže o návrh „Vodní prvky na Dominikánském náměstí v Brně“.

Zpráva ke stažení v PDF na http://www.uvucr.cz/e_info/e_infouvucr_405.pdf

Vernisáž Jiřiny Wilmy Palkové

Vernisáž se bude konat dne 3. 12. 2019 od 18,00 v prostorách výstavní síně OOA-S (Národní 41, Praha 1).

V prostorách OOA-S se koná nová výstava našeho zastupovaného autora pana Víta Mádra

Výstava potrvá od 2. 9. – 30. 11. 2019, tentokrát bez vernisáže.

Tisková zpráva A.Č.K.: SPALOVAČ MRTVOL byl digitálně zrestaurován metodou DRA

OOA-S spolupracuje s Asociace českých kameramanů a zveřejňuje jejich tiskovou zprávu k premiéře digitálně restaurovaného filmu Spalovač mrtvol, režiséra Juraje Herze a kameramana Stanislava Miloty, který bude mít 29.6. 2019 premiéru na MFF v Karlových Varech.

Činnost expertní skupiny OOA-S pro digitalizaci a restaurování v Národního Filmového Fondu ČR

Ochranná organizace autorská OOA-S oznamuje, že v rámci ochrany autorských práv autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl zahájila činnost její expertní skupina složená z předních filmových a televizních kameramanů a digitálních restaurátorů.
>>> více


Seznam digitalizovaných filmů v ČR

Mirek Kaufman - Galerie Prostor

Zveme Vás a Vaše přátelé na zahájení výstavy v úterý, dne 7. května od 18.00 hodin v galerii Prostor za účasti autora. Tešíme se na setkání.

http://www.prostor228.cz/prostor228/eshop/43-1-vystavy-2019/0/5/1301-43-vystava-MIREK-KAUFMAN

Zdenka Marie Nováková: Tóny a barvy II

Vernisáž proběhne v úterý 7. května v 17 hodin ve výstavní síni Nadace ABF.

VS OOA-S 2019

Pozvání pro všechny členy spolku a nositele autorských práv na jednání Valného shromáždění OOA-S dne 11. 6. 2019.

Pozvánku v PDF naleznete zde.

Tisková zpráva k Osobnosti české fotografie 2018

Vážení,
zde naleznete tiskovou zprávu k Osobnostem české fotografie 2018 a srdečně zveme na slavnostní vyhlášení v 15 hod. do Czech Photo Centre.

za SR APF

Mirek Kaufman: Pozorovací pole

Vernisáž proběhne dne 27. 3. v galerii Petr Novotný

Ochranná organizace autorská OOA-S oznamuje

Ochranná organizace autorská OOA-S oznamuje, že v rámci ochrany autorských práv autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl zahájila činnost její expertní skupina složená z předních filmových a televizních kameramanů a digitálních restaurátorů.

SEZNAM DIGITALIZOVANÝCH FILMŮ V ČESKÉ REPUBLICE.pdf

SEZNAM DIGITALIZOVANÝCH FILMŮ V ČESKÉ REPUBLICE.docx

Ochranná organizace autorská OOA

Vernisáž grafika Vladimíra Houšky

Dovolujeme si Vás pozvat do výstavních prostor OOA-S na Národní 41, již nyní, aby jste si mohli naplánovat vaše aktivity a zúčastnili jste se v hojném počtu 😊.

Dne 5. 3. 2019 od 18,00 hod. se uskuteční vernisáž našeho člena - grafika pana Vladimíra Houšky.

Budeme rádi pokud si uděláte čas a chvilku se s námi přijdete potěšit nad výtvarným uměním, setkáním s výtvarníky a sklenkou dobrého vína.

APF – osobnost roku 2018

Asociace profesionálních fotografů České republiky /APFČR/ vyhlašuje 16. ročník ceny Osobnost české fotografie. Jejím smyslem je podnítit zájem o dění v oblasti fotografie, zvednout prestiž fotografie ve společnosti a upozornit na mimořádné výkony a události v oblasti tvůrčí fotografie.

Více informací naleznete v PDF zde.

19. výstava Tvůrčí skupiny v galerii ABF

Zveme Vás na 19. výstavu Tvůrčí skupiny do galerie ABF, Václavské náměstí 31, Praha 1.
Tato výstava potrvá od 5. do 21. prosince 2018.
Vernisáž se koná v úterý 4. prosince od 17 hodin.
Na setkání s Vámi se těší Milan Jíša a další vystavující.

Zveme Vás na zahájení výstavy v předvánočním čase, našeho člena, pana Pravoslava Flaka

Vernisáž výstavy se koná 3.12.2018 od 18,00 na Národní 41, v prostorách OOA-S.

Výstava originálů a kreseb z díla malířky a ilustrátorky paní Marie Fischerové Kvěchové

Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 23. 11. 2018 v 17 hodin v hlavní budově muzea v Litomyšli.

Vladimír Houška: OBRAZY KRESBY GRAFIKA

Vernisáž výstavy se koná 26. listopadu 2018 od 18 hodin ve výstavní síni ATRIUM Hotelu Hvězda v Mariánských Lázních, Goethovo nám. 7.

Výstava je otevřena denně od 27. listopadu 2018 do 6. ledna 2019.

Marek Dobeš, Karel Aubrecht: užitě i volně

Galerie Templ Mladá Boleslav a autoři Vás srdečně zvou na slavnostní vernisáž výstavy ve středu 29. srpna 2018 v 17.00 hodin v Galerii Templ

Kameramani fotografují

Pořadatelé: Galerie umění Karlovy Vary, přísp. org. Karlovarského kraje a Asociace českých kameramanů za podpory společnosti Barrandov Studio a.s.
Místo konání: Galerie umění Karlovy Vary, Goethova stezka 6
Termín: 30.6. – 29.7.2018, vernisáž sobota 30.6.2018 ve 14 hodin
Autor výstavy: Asociace českých kameramanů
Kurátorka: Lenka Tóthová
Otevírací doba: denně mimo pondělí 10 – 17 hodin, během MFF denně 10 – 19 hodin

PDF pozvánka

ZDENKA MARIE NOVÁKOVÁ: obrazy z léta

Ochranná organizace autorská OOA-S Vás srdečně zve na výstavu OBRAZY Z LÉTA.

Vernisáž se koná 5. června 2018 v 17.00 hodin ve výstavním prostoru OOA-S na Národní třídě 41, Praha 1 Výstavu zahájí ředitelka OOA-S Eva Štěpánková O díle autorky promluví Akad. mal. Jaroslav Klát, viceprezident Asociace starožitníků V hudebním programu vystoupí Michal Škampa

Výstava je přístupná po telefonické dohodě 224 934 406 od 6. 6. 2018 do 31. srpna 2018 v pondělí – čtvrtek 9-16 hodin, v pátek 9-14 hodin

OOA-S se připojuje k tiskové zprávě Asociace českých kameramanů při příležitosti 74. kongresu FIAF v Praze

Plně potvrzujeme i vážnost situace ohledně dosavadního alarmujícího přístupu zákonem povolaných správců českého národního filmového dědictví, resp. vykonavatelů státem držených práv k filmovým dílům, kteří dosud zadávali státní digitalizační zakázky zcela bez jakékoliv certifikované metodiky, bez nároků na autorizaci a na dodržení vysoké umělecké úrovně původní podoby díla.

Celá zpráva ve formátu PDF je k dispozici zde.

POUČENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážení nositelé práv,
rádi bychom Vás informovali o tom, že z platné právní úpravy zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, jakož i z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabývá účinnosti k 25. květnu 2018, vyplývá pro naši organizaci a její práci řada povinností týkajících se ochrany vašich osobních údajů. Jelikož se jedná o důležité téma, rádi bychom vám touto cestou poskytli souhrn důležitých informací o tom, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, jak s nimi nakládáme a jaká máte s tím související práva.

Více naleznete v tomto PDF dokumentu.

Osobnost české fotografie

Asociace profesionálních fotografů české republiky (APF) vás srdečně zve na slavnostní vyhlášení 15. ročníku OSOBNOST ČESKÉ FOTOGRAFIE 2017

28. března od 14.00 hod. v CZECH PHOTO CENTRE

Jan a Věra Řeřichovi: Čtyřicet

Ve čtvrtek 1. 3. 2018 od 18 hodin se koná vernisáž děl Jana a Věry Řeřichových ve výstavních prostorách OOA-S na Národní třídě 41, Praha 1

Živá hlína – absolventi

Sochařsko-keramický kurz Živá hlína založil kamenosochař a keramik Marek Dobeš v roce 2008 jako zúročení svých pedagogických, tvůrčích i uměleckých zkušeností a také jako odezvu na zájem ze strany veřejnosti. Kurz absolvovalo více než 50 účastníků; výběr toho nejlepšího, co vzniklo, představuje tato výstava. (M. D. + K. A.)

Jiří Winter – Neprakta: Pohádky pro starší a pokročilé

Milí přátelé,
čas Adventu je časem setkávání s lidmi blízkými a milými a také časem pohádkovým. Zvu vás tedy srdečně na zahájení "pohádkové" výstavy, určené ovšem spíše nám - velkým dětem všech věkových kategorií . Některé vtipy jsou poněkud „mládeži nepřístupné“...

Elektronická evidence tržeb a spolky

Informace ze zdrojů UVU ČR

Radúz a Mahulena – workshop a projekce

Workshop výzkumného projektu NAKI, během
kterého bude v Kině Lucerna 7.11. 2017 od 17:30hodin - projekce snímku
Étienna-Julese Mareye Place de la Concorde, promítnutého poprvé po 120ti
letech a nově zrestaurovaného filmu režiséra Petra Weigla Radúz a Mahulena s
hereckými výkony Jana Třísky a Magdy Vašáryové..

Jste srdečně zváni! Zájemci nechť se ohlásí naší produkční Rozálii Brožkové
724513947  rozabrozkova@gmail.com

Tomáš Kepka: Paradise

1. - 31. 10. 2017, Dark Velvet, Husitská 15, Praha 3

Daniel Šperl: fotografie z Japonska

Vernisáž se uskuteční v úterý 12. září 2017 od 19:00 v Cafe Prostoru_, v přízemí budovy Národní technické knihovny, Technická 6, Praha 6 - Dejvice.
Výstava potrvá do 27. října 2017.
Otevírací doba: po – pá 10:00 – 22:00, so – ne 13:00 – 22:00
 

Jan Pištěk: “Variabilita”

Galerie Morzin ve Vrchlabí si Vás dovoluje pozvat na zahájení výstavy, které se uskuteční 1. 9. v 18 hodin.

Klenba pro poezii

Dovoluji si jménem OOA-S (Ochranná organizace autorská), vás pozvat na již druhou komorní vernisáž v novém sídle sdružení.

Ráda bych vám přivítala v prostorách na Národní třídě v Praze, které i mnozí z Vás využijí k pořádání svých vernisáží a podobných akcí. Budova na Národní třídě 41 je rekonstruovanou budovou z přelomu 16. a 17. století, která je zapsána v Seznamu kulturních památek a nachází se na území Pražské památkové rezervace, jež je světovou památkou UNESCO.

Dne 6.9.2018 od 18 hodin se koná veřejná vernisáž, kde svá díla vystaví manželský autorský pár Jana a Milan Jíšovi. Všichni jste srdečně zváni na zahájení a otevření jejich výstavy za přítomnosti členů Výboru OOA-S.

OOA-S na Valném shromáždění podpořila filmovou digitalizaci certifikovanou metodou DRA

ODBORNÝ NÁZOR FILMOVÝCH TVŮRCŮ: JEDNOZNAČNĚ VE PROSPĚCH NOVĚ VZNIKLÉ CERTIFIKOVANÉ METODIKY DRA

Celá výtvarná obec se na valné hromadě hlasitě vyjádřila k filmové digitalizaci

První vernisáž v nových prostorách OOA-S

26. 6. 2017 od 18 hodin se koná první veřejná vernisáž, kde svá díla do 25. 8. vystaví dlouholetý člen OOA-S pan profesor Jaromír Šofr.

Alžběta Skálová - MODRÉ HOŘE PLAMENE (vernisáž)

Vernisáž prodejní výstavy se uskuteční v úterý 20. 6. v knihkupectví KAVKA.

Kdy: výstava potrvá od 20. 6. do 21. 7. 2017,

Kde: Knihkupectví KAVKA, Krocínova 5, Praha 1

Ve své tvorbě se Alžběta Skálová věnuje více tématům, která zpracovává v cyklech. Při práci na dílech pro výstavu Modré hoře plamene se opakují prvky symbolické stylizace, archetypálních tvarů a naivity zobrazení. Cyklus se vyznačuje omezeným množstvím použitých barev (modrá, červená, bílá) a mnoha symbolickými významy, které si každým divák může propojit sám v sobě. Výjimečnou součástí výstavy budou i keramické šperky, které doplní sérii obrazů a grafik.

Jan Pištěk: “K OKRAJI VIDITELNÉHO”

ve čtvrtek 4. 5. 2017 v 18.00.

GALERIE VÁCLAVA ŠPÁLY
Národní 30, Praha 1.
Otevřeno denně 11.00 - 19.00.
Výstava se koná díky podpoře investiční skupiny PPF a potrvá do 25.6. 2017.
Jan Pištěk, autor
Ivan Neumann, kurátor výstavy
Pavel Lagner, PPF Art a.s., kurátor galerie

Živé čtení o filmové digitalizaci

ŽIVÝ FILM – umělecký počin roku
Jícha, M., Šofr, J., a kol. Živý film. Digitalizace filmu Metodou DRA. Praha: Lepton
studio, 2016. ISBN 978-80-904503-4-9. S. 496.

Tisková zpráva ve formátu PDF.

Křest kalendáře s R. Vojtkem a knihy Jaké tajemství znáš, že se usmíváš?

V kulturním programu vystoupí vzácní hosté. Věříme, že se nám podaří uskutečnit i malé překvapení. Představíme nový kalendář A. Vojtka Toulky s paletou a také knihu A. Vojtka Jaké tajemství znáš, že se usmíváš?. Zeptali jsme rovněž 23 zajímavých osobností a jejich odpověď si můžete přečíst v knize + jedna jako premie- záložka do knihy.

Děkujeme za podporu všem, přátelům, partnerům a spolupracovníkům. Díky jim se můžeme letos setkat již po patnácté.

Více najdete na www.vojtek-av.com nebo nově na facebooku https://www.facebook.com/#!/Galerie-99-Antonín-Vojtek-1458148524494844/

Jiří Winter - Neprakta

2. 3. - 1. 4. 2016
vstupní hala zámku ve Vrchlabí

vernisáž: 2. 3. 2016 v 17 hodin

Únorová výstava skupiny výtvarníků

Vernisáž 4. 2. od 18:00.

Nové povinnosti pro plátce DPH od 1.1.2016

Nové povinnosti pro plátce DPH od 1.1.2016 - kontrolní hlášení

PDF ke stažení: http://www.ooas.cz/pro-autory/3154-pro-platce-DPH-od-1-1-2016.pdf

50 LET TAPISERIE ARTPROTIS; ANNA HLUŠIČKOVÁ – TAPISERIE, ART PROTIS, AKVARELY

Ve druhé polovině listopadu je v Brně ojedinělá možnost zhlédnout ve zkratce výběrovou přehlídku výsledků uměleckého využití technologie, o níž lze právem říci, že patří do seznamu toho, co daly české země Evropě a světu.

Daniel Šperl: Japonsko

Srdečně Vás zvu na mou výstavu fotografií z Japonska do Opavy dne 11. 11. 2015 v 17.00.

Daniel Šperl

Vernisáž výstavy Hádám, hádám pohádku

Muzeum města Brna si dovoluje pozvat Vás a Vaše přátele na hrad Špilberk na vernisáž výstavy ve středu 18. 11. v 17 hodin.

SPOLKY A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK – CO DĚLAT DO 31. 12. 2015

Určeno k informaci všem členům profesních organizací, zvláště pak členům volených orgánů a představitelům spolků.

Kniha H. Třeštíkové a M. Třeštíka: ČASOSBĚRNÝ DOKUMENTÁRNÍ FILM

Dovolujeme si Vám oznámit, že Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze vydává knihu Heleny Třeštíkové a Michaela Třeštíka ČASOSBĚRNÝ DOKUMENTÁRNÍ FILM, kterou slavnostně uvede na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě (27. 10. - 1. 11. 2015).

(tisková zpráva v PDF)

10. MEZINÁRODNÍ BIENÁLE KRESBY PLZEŇ 2016

Výstava laureátů minulých ročníků bienále kresby ještě probíhá (předešlá informace ZDE), současně však je již v plném proudu příprava jubilejního 10. ročníku.
Přihlášku je třeba podat do 31. května 2016, výstava se uskuteční od 21. září do 6. listopadu 2016.


Pozvánku v PDF naleznete zde: http://www.uvucr.cz/oznameni/bienale2016_pozvanka.pdf

Jiří Winter - Neprakta: známý i neznámý

Zveme vás na nevšední výstavu, která proběhne od 5. 11. do 2. 12. 2015; vernisáž proběhne 5. 11. v 17 hod. v Klášterním kostele Zvěstování Panny Marie.

Dny otevřených ateliérů

na jižní Moravě 26. a 27. září

Antonín Vojtek: Odjinud

Vernisáž výstavy 24. 9. v 17 hod, Muzeum pod vodárnou.

Evžen Jecho: Otisk identity

Vernisáž, pondělí 5. října v 17 hodin.

Detail 27x

Dovolujeme si Vás pozvat na výstavu fotografií dne 3. 9. 2015 v 18.00 hodin.

Rezoluce OOA-S z 26.5.2015 K soutěžím o umělecká díla

Nejvyšší orgán spolku Ochranná organizace autorská – Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, z.s., (OOA-S), jímž je Valné shromáždění činných autorů, dědiců a jiných nositelů autorských práv, přijal na svém řádném zasedání dne 26.5.2015 rezoluci:
 
My, činní autoři, architekti, designeři a výtvarníci sdružení v Ochranné organizaci autorské (OOA-S) vyzýváme soukromé i veřejné vypisovatele a organizátory soutěží o autorské návrhy děl a soutěží o vytvoření uměleckých děl, aby při formulování organizačních a právních podmínek soutěží a při nakládání se soutěžními návrhy postupovali férovým způsobem, respektovali autorská práva tvůrců a ctili rovnoprávnost i vyváženost smluvních vztahů. Nepokládáme za důstojné, aby od tvůrců byla ultimativně vyžadována veškerá osobnostní i majetková oprávnění v nejširším možném měřítku, mnohdy včetně zřeknutí se autorského dozoru, zcela nad rámec oprávněných požadavků rozumně ospravedlnitelných v dané soutěži.
S touto výzvou se obzvláště obracíme na poskytovatele dotačních titulů z veřejných prostředků a na veřejné zadavatele (státní orgány, územní samosprávné celky a jiné veřejnoprávní korporace, jakož i jimi zřizované příspěvkové organizace) a apelujeme na jejich odpovědnost za kultivaci veřejného prostoru. V tomto směru jsou naši reprezentanti připraveni ke spolupráci a podpoře veškerých aktivit, které budou usilovat o nápravu.

Rezoluce OOA-S z 26.5.2015 K digitalizaci starších českých filmů

Valné shromáždění OOA-S, jakožto nejvyšší spolkový orgán Ochranné organizace autorské – Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, z.s., přijalo na svém řádném zasedání dne 26.5.2015 rezoluci:
 
Činní tvůrci a nositelé autorských práv sdružení v OOA-S vyjadřují jednoznačnou podporu svým kolegům - autorům výtvarné složky audiovizuálních děl v jejich úsilí o kvalitní digitalizaci národního filmového dědictví podle jasné metodiky, za účasti odborníků a postupem lege artis. Zejména velmi důrazně vyzývají, aby byla respektována morální práva autorů a chráněna integrita jejich děl před nekvalitními zásahy a postupy.

Miloš Polášek: Zmizelá Ostrava

Dovoluji si Vás pozvat na vernisáž své výstavy 30. června v 17  hodin v Kabinetu grafiky Galerie výtvarného umění v Ostravě
Miloš Polášek

Bears, catastrophes and other everyday events

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na zahájení výstavy Bears, catastrophes and other everyday events, které se uskuteční ve čtvrtek 18. 6. 2015 od 19:00 v Nové galerii na adrese Balbínova 26, Praha 2.

Festival SKRZ Na SKRZ

Navštivte zajímavý Festival SKRZ Na SKRZ 5. - 6. června. Na chvíli při něm v sobotu ve 20 hodin zazní i tóny GAMELANU, který také pomohu rozeznít.

Výstava fotografií Jaroslava Malíka

V sobotu 30. května 2015 v Hlučíně v 17 hodin proběhne výstava fotografií Jaroslava Malíka.

Scholastika

28. 5. 2015 v 18.00

Adam Budak
Šéfkurátor sbírky moderního a současného umění v Národní galerii, promluví o stavu současného umění u nás.

OFF2 BIENNALE

Veletržní palác, Národní galerie v Praze
28. května 2015 od 18 hodin

Via Medea

Kresby a obrazy Marie Tefrové

Změny daní pro rok 2015

Od 1. 1. 2015 se možnost zahrnutí příjmů zdaněných srážkovou daní následně po skončení kalendářního roku do daňového přiznání a zápočet takto sražené daně na celkovou daň poplatníka ruší. Právní úprava se tak vrací k principům, které se uplatňovaly do r. 2013, limit pro srážkovou daň 10 000 zůstává.

Neprakta - Jednou v roce na Vánoce

Městské muzeum ve Zbiroze vás zve na vernisáž s překvapením v úterý 2. prosince.

Vernisáž Předvánoční salón

V sobotu 29.11. v 15.30 hod je vernisáž "Předvánoční salón" v klubu Poštovka v Praze 5. Tuto výstavu skupiny výtvarníků organizuje umělkyně Věra Krumphanzlová. Budu mít velikou radost, když se tam setkáme a na delší čas. Doprava je tramvají č. 9, 10,16 na zastávku Poštovka. Odsud asi pět minut - viz obrázek.

Těším se na Vás
Jana J.

Vernisáž vánoční výstavy v Betlémské kapli

V pátek 28.11. v 16.30 hod je vernisáž vánoční výstavy v Betlémské kapli s tradiční muzikou a potom se bude pokračovat do podzemí na výstavu "Betlémské zvonění". Budu tam mít "Loretánské akordy", což je 2 m dlouhá tmavomodrá krajková síť s Loretou a zvonky.

Zemřel výtvarný teoretik a kritik Jiří Bohdálek, který spolupracoval s OOA-S

S lítostí oznamujeme, že dne 11. října 2014 zemřel další z „otců – zakladatelů“ Unie výtvarných umělců České republiky, výtvarný teoretik a kritik Jiří Bohdálek.

Soutěž o návrh na ztvárnění sochy věnované Janu Skácelovi

Statutární město Brno oznámilo zahájení výtvarné soutěže o návrh na ztvárnění sochy věnované básníku, spisovateli a překladateli Janu Skácelovi.