Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Zahraniční reciproční partneři


Zahraniční ochranné organizace - kolektivní správci autorských právFrancie
USA
Norsko
Maďarsko
Finsko
Slovensko
Švýcarsko
Rakousko
Dánsko
Belgie
Španělsko
Maďarsko
Austrálie a Nový Zéland
Belgie
Estonsko
Litva
Uruguay
Brazílie
Irsko
Finsko
Nizozemí
Portugalsko
Norsko

SP Les Heritiers Matisse
Francie
Německo
Švédsko
Rumunsko
Lotyšsko
Jižní Korea
Argentina
Velká Británie
Ruská federace
Itálie
Kanada
Albánie
Japonsko
Mexiko
Slovinsko
Island
Guinea
Řecko
Moldavsko
Ekvádor
Francie


OOA-S je členem: