× Vážení,
Od 1.5.2017 má OOA-S nové sídlo.
Národní 973/41, 110 00 Praha 1.
Kontaktní telefony a maily zůstávají zachovány.
Od 22.4.- 1.5. se organizace stěhuje.
Děkujeme za pochopení.

Opravné rozhodnutí MKČR


Ministerstvo kultury ČR vydalo na žádost OOA-S, o.s. "Opravné rozhodnutí".


Ministerstvo kultury ve výroku rozhodnutí č.j. MK 3465/2009 OAP ze dne 5.8.2009, chybně uvedlo název účastníka řízení - OOA-S.

Dne 1.3.2010 bylo na žádost OOA-S, o.s. vydáno "Opravné rozhodnutí", které pouze opravuje název organizace a rozsahu výkonu práv se nedotýká.