Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!
Valné shromáždění 2021 - hlasování per rollam - podklady naleznete NA TOMTO MÍSTĚ

Neprakta - Jednou v roce na Vánoce

Neprakta - Jednou v roce na Vánoce

Městské muzeum ve Zbiroze vás zve na vernisáž s překvapením v úterý 2. prosince.