× Vážení,
Od 1.5.2017 má OOA-S nové sídlo.
Národní 973/41, 110 00 Praha 1.
Kontaktní telefony a maily zůstávají zachovány.
Od 22.4.- 1.5. se organizace stěhuje.
Děkujeme za pochopení.

OOA-S - grafické uživatelské rozhraní


OOA-S začíná s účinností od 1. ledna 2011 vykonávat povinnou kolektivní správu práva na přiměřenou odměnu za pronájem originálu nebo rozmnoženiny díla dle ust. § 96 odst. 1 písm. b) autorského zákona.


Soudní dvůr Evropské Unie rozhodl dne 22. prosince 2010 o tom, že grafické uživatelské rozhraní není formou vyjádření počítačového programu, ale lze ho považovat za autorské dílo. OOA-S proto ve vztahu ke grafickým uživatelským rozhraním začíná s účinností od 1. ledna 2011 vykonávat povinnou kolektivní správu práva na přiměřenou odměnu za pronájem originálu nebo rozmnoženiny díla dle ust. § 96 odst. 1 písm. b) autorského zákona.

Úplné znění příslušného soudního rozhodnutí je připojeno zde.