Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Sazebníky 2019

Sazebník OOAS 2019 A prod_zakladni_výpočet po inflaci 2018 (163kB)

Sazebník OOAS 2019 A - základní (168kB)

Sazebník OOAS 2019 A 3 - dopravní prostředky (157kB)

Sazebník OOAS 2019 C 2 - fitness (160kB)

Sazebník OOAS 2019 F - kina divadla (152kB)

Sazebník OOAS 2019 K - půjčování knihovny (124kB)

Sazebník OOAS 2019 KT - přenosy (165kB)

Sazebník OOAS 2019 M - pro hotelové pokoje (160kB)

Sazebník OOAS 2019 M 1 - pro lázeňské pokoje (162kB)

Sazebník OOAS 2019 NDK - národní digitální knihovna (138kB)

Sazebník OOAS 2019 PC - počítače (126kB)

Sazebník OOAS 2019 V - videopůjčovny (127kB)

Sazebník OOAS 2019 T - vysílání TV (139kB)