Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Kontakty


OOA-S, z.s.

Ochranná organizace autorská
- sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, z.s.


Sídlo:
Národní 973/41
110 00  Praha 1

IČ: 60 16 69 16
DIČ: CZ 60 16 69 16
č. reg. MV ČR: VS/1-21014/93-R

E-mail:
ředitelka OOA-S - Eva Štěpánková - stepankova@ooas.cz
Sledovací odd. - Stanislav Ševčík - sevcik@ooas.cz
Oddělení reprografie - Pavla Kadlecová - kadlecova@ooas.cz

Telefon: (+420) 224 934 406

ID datové schránky: k7fjv9u

Bankovní spojení:
CZK: č.ú. 482860133 / 0300
EUR: č.ú. 482860483 / 0300

SWIFT (BIC): CEKOCZPP

IBAN: CZ15 0300 0000 0004 8286 0483
Adresa banky:
ČSOB
Na Moráni 360
120 00 Praha 2