Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Aktuality

Miloslav Čejka FOTOTRILOGIE, skizzy a projekty

OOA-S vás zve ve čtvrtek 2. května 2024 v 18.00 hod. na zahájení výstavy

HUDEBNÍ VLOŽKA MATĚJ PAPP
ÚVODNÍ SLOVO ING.ARCH. JOSEF VRANA


otevřeno do 23. srpna 2024 v po-čt od 9 do16 hod.

Soudy porušily právo OOA-S na projednání věci bez zbytečných průtahů. Ústavní soud uložil, aby obvodní soud v průtazích nepokračoval a neprodleně jednal

03. dubna 2024

Ústavní soud, TZ 30/2024

Stěžovatelem je Ochranná organizace autorská – Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, z. s. (OOA-S). Již od roku 2004 se stěžovatel v řízení vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 1 domáhá zaplacení 77 548 833 Kč z titulu náhrady škody způsobené nesprávným úředním postupem Ministerstva kultury. Nevydalo totiž stěžovateli oprávnění k výkonu kolektivní správy autorských práv ve lhůtě 90 dnů od nabytí účinnosti autorského zákona. Toto oprávnění bylo stěžovateli uděleno až po několika letech a po opakovaných zásazích soudů, včetně Ústavního soudu. V mezidobí nicméně stěžovatel nemohl řádně vykonávat kolektivní správu a přerozdělovat autorům zisky z odměn. V ústavní stížnosti stěžovatel poukazoval na nepřiměřenou délku řízení o náhradě škody, které trvá již 20 let. Délka řízení má za následek, že část autorů se nedočká svých odměn. Jen v posledních deseti letech totiž zemřelo 223 nositelů práv.

Tvůrci a umělci na celém světě se dožadují svých práv při šíření umělé inteligence

Otevřený dopis tvůrcům politik o umělé inteligenci

Podepsáno 20. června 2023 na Valném shromáždění CISAC níže uvedenými organizacemi

Hollywoodští scenáristé ratifikovali novou dohodu a definitivně ukončili stávku

Sdružení amerických scenáristů (WGA) oficiálně ukončilo téměř pětiměsíční stávku a ratifikovalo novou tříletou smlouvu s Aliancí filmových a televizních producentů (AMPTP).

Albina Gorbina – Vernisáž

Srdečně Vás zveme na na letní výstavu Moře blízko 13. 6. - 30. 9. 2023 v sídle OOA-S (Národní 41, Praha 1).

Vernisáž zahájíme 13. 6. 2023 v 18.00.

Poděkování a tisková zpráva AČK

AČK: přijměte prosím jako partner Asociace českých kameramanů naše vřelé poděkování za podporu činnosti AČK při udílení 28. ročníku Cen Asociace českých kameramanů.

Letos se slavnostní večer konal opět v kině Lucerna 1.3. 2023 večer.

Tiskovou zprávu o výsledcích a několik fotografií naleznete na webu AČK nebo zde v PDF.

Vernisáž Heleny Vanišové – Návraty domů

OOA-S vás zve na Vernisáž do výstavních prostor OOA-S na Národní 41 v Praze 1.

Pevně doufám že si naplánujete vaše aktivity, abyste se mohli zúčastnit v hojném počtu dne 1.2.2023 od 18,00 hod.

Budeme rádi pokud si uděláte čas, podělíte se o pozvání s vašimi přáteli a chvilku se s námi přijdete potěšit, popovídat s výtvarníky, kolegy a sklenkou dobrého vína.

Zemřel pan Jiří Větroň – kameraman

S lítostí vás informujeme že dne 28.12.2022 nás náhle opustil pan Jiří Větroň, který byl dlouholetým aktivním členem Výboru OOA-S.

Socha blahoslavené Marie Restituty

Po úspěšném završení soutěže na sochu P. Martina Středy před kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Brně na Jezuitské ulici vypisuje město Brno sochařskou soutěž k uctění památky blahoslavené Marie Restituty, která se jako Marie Kafková narodila v Brně–Husovicích. Oba jsou patrony nedávno dostavěného kostela ve farnosti Brno–Lesná, který je blahoslavené Restitutě zasvěcen. Marii Restitutu Kafkovou připomíná v Brně zatím pamětní deska na jejím rodném domě na dnešní Dukelské ulici č. 27 (nedaleko Tomkova náměstí), kterou vytvořil Jiří Šindler. Blízký park nese od roku 1999 její jméno a je místem, pro které je zamýšlená socha určena.

Více zde

VII. Mezinárdní sklářské sympozium Annín 2022

Také letos se koná díky podpoře Česko-německého fondu budoucnosti, Plzeňského kraje a obce Dlouhá Ves. podzimní annínské sklářské sympozium. Účastní se ho studenti sklářských škol z Rheinbachu a Valašského Meziříčí. Od pátku 14.10. do neděle 16.10.2022 je akce veřejně přístupná.

LETAK-ANNIN-2022-1.pdf

LETAK-ANNIN-2022-2.pdf

PLAKAT-ANNIN-2022.pdf

PROGRAM-ANNIN-2022.pdf

Vernisáž Radky a Vlastimila Vodákových

Připravili jsme pro vás další výstavu manželů Radky a Vlastimila Vodákových.

OOA-S vás zve na Vernisáž těchto významných autorů do výstavních prostor OOA-S na Národní 41 v Praze 1 dne 11.10.2022 od 18,00 hod.

Budeme rádi pokud si uděláte čas, podělíte se o pozvání s vašimi přáteli a chvilku se s námi přijdete potěšit, popovídat s výtvarníky, kolegy a sklenkou dobrého vína.

Hledají se Nové vize pro kulturu

Nadační fond ŠKODA AUTO vyhlásil ve spolupráci s Bohemian Heritage Fund grantovou výzvu, jejímž cílem je znovu nastartovat živou kulturu na Mladoboleslavsku, Rychnovsku a Vrchlabsku. Grant je určen všem umělcům a tvůrcům z celé České republiky, jen výsledný projekt se musí odehrát alespoň v jednom ze zmíněných regionů, případně být s regionem nějakým způsobem propojen. Fondy plánují rozdělit něco přes milion korun.

Více se dozvíte v této tiskové zprávě: PDF

Vernisáž Šárky Brtnové

OOA-S a autorka Šárka Brtnová vás zvou na vernisáž výstavy 2. 6. 2022 od 18.00

Otevřený dopis ředitelce odboru Vědy a vývoje Ministerstva kultury

OOA-S zaslala dne 4. 5. 2022 otevřený dopis ředitelce odboru Vědy a vývoje Ministerstva kultury České republiky Ing. Martině Dvořákové. Jedná se o to, že Národní filmový archiv neodevzdal výsledky velmi nákladného projektu NAKI a nic se neděje, není za to nikdo potrestán. Ostatní řešitelé musí pravidla dodržovat, jsou pedantně kontrolováni a někdo jiný pravidla dodržovat nemusí?!

Dopis (PDF)

11. ROKYCANSKÉ BIENÁLE GRAFIKY 2022

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, pobočka Západočeského muzea v Plzni, vyhlásilo 11. ročník Rokycanského bienále grafiky. Podrobnosti v propozicích (PDF), kde i přihláška.

Přihlašovací poplatek je 700 Kč, uzávěrka přihlášek v pátek 24. června 2022, zahájení výstavy 6. října a trvání výstavy do 6. listopadu 2022.

Všechny informace na https://www.zcm.cz/o-muzeu/objekty/muzeum-dr-bohuslava-horaka-v-rokycanech/bienale-grafiky

Pozvání na Valné shromáždění OOA-S dne 18.5.2022

V Café Louvre, Národní 22, Praha 1, se dne 18. 5. 2022 od 13 hodin uskuteční řádné zasedání Valného shromáždění všech našich členů, svolaného Výborem Ochranné organizace autorské – Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, z.s.

Celou pozvánku vč. harmonogramu naleznete v tomto PDF.

Info UVU: Praha-Umění pro město-otevřená výzva SOUTOK 2022

Galerie hlavního města Prahy ve spolupráci s nositeli projektu „Interpretace aspektů krajiny prostřednictvím humanitních a uměleckých věd“ – Institutem plánování a rozvoje, Akademií múzických umění a Vysokou školou ekonomickou – vyhlašuje otevřenou neanonymní výzvu na podávání návrhů s následnou realizací dočasných uměleckých objektů a drobných umělecko-architektonických zásahů v lokalitě pod Lahovickou estakádou (Radotínský most), náležející do zamýšleného příměstského parku Soutok.

Více informarcí naleznete v tomto PDF.

UVU: Daňové přiznání a přehledy pro sociální a pro zdravotní pojištění za rok 2021

Od poloviny února letošního roku je funkční nová verze portálu Moje daně. Je mnohem přehlednější než verze předešlé, snadno se vyplňuje přímo na obrazovce a každou vyplněnou část si můžete ihned zkontrolovat. Nakonec můžete zkontrolovat i celé vyplněné přiznání a případné chyby jsou nejen srozumitelně vypsány, ale klepnutím na text chyby se vám otevře formulář na příslušném místě a vadný údaj je označen červeným rámečkem.

Vernisáž výstavy Jana Parkmana

Dovolujeme si Vás pozvat do výstavních prostor OOA-S na Národní 41 a navázat na tradiční pořádání našich kvartálních vernisáží. Doufám že si naplánujete vaše aktivity, abyste se mohli zúčastnit v hojném počtu a bez dalších omezení 😊.

Dne 9.3.2022 od 18,00 hod. se uskuteční vernisáž.

Budeme rádi pokud si uděláte čas a chvilku se s námi přijdete potěšit nad výtvarným uměním, setkáním s výtvarníky, kolegy a sklenkou dobrého vína.

Zákaz užití audiovizuálních (filmových) děl

Ochranná organizace autorská - Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl (OOA-S), z.s. se sídlem Národní 41, Praha 1, IČ: 60166916, jakožto kolektivní správce,  

u p l a t ň u j e     s odkazem na § 11 odst. 5 a § 40 odst. 1 písm. b) a v souvislosti s § 98d odst. 1 autorského zákona zdržovací nárok
 
Z Á K A Z U Ž I T Í   AUDIOVIZUÁLNÍCH (FILMOVÝCH) DĚL

 

Více naleznete v tomto PDF.

Svědectví o zakazování metodiky DRA ze strany SFK

Vážení kolegové,

zveřejňujeme písemné svědectví - podepsané prohlášení Jiřího Šimunka, které jednoznačně dokládá, že SFK prostřednictvím Heleny Bezděk Fraňkové zakazuje používat Certifilovanou metodiku DRA a její vzorky a tím přivozuje prodražení výroby filmových digitalizátů!


Celý dopis naleznete zde (PDF).

Otevřený dopis ministru kultury ČR Lubomíru Zaorálkovi

Vážený pane ministře, 

obracíme se na Vás s žádostí o okamžité odvolání PhDr. Michala Breganta z funkce generálního ředitele Národního filmového archivu.

My, pracovníci v oblasti kultury a především kinematografie, odmítáme nadále přihlížet jeho prokazatelně nekompetentnímu vedení NFA, jím způsobeným finančním a uměleckým ztrátám při digitalizaci pro českou kulturu významných filmů, včetně finančních ztrát, které způsobil jako činovník FAMU.

Michal Bregant stojí v čele NFA od roku 2012 a série nesprávných rozhodnutí a manažerských pochybení, které učinil, bezprostředně ohrožují historicky jedinečné archivní materiály, nehledě na vyčíslitelné ztráty finanční.


Celý dopis naleznete zde (PDF).

AČK žádá ministra kultury o pomoc!

Vážený pane ministře, 

Asociace českých kameramanů se na Vás obrací s žádostí o pomoc.

V italské restaurátorské laboratoři L’immagine Ritrovata byl při filmovém archivu Cineteca di Bologna digitálně restaurován film režiséra Vojtěcha Jasného „Až přijde kocour“. Podle dohody uzavřené na Ministerstvu kultury ČR mezi FAMU a NFA bylo domluveno přednostní vzorkování filmů žijících autorů a digitální restaurování za přítomnosti žijících autorů, anebo podle vytvořených vzorkovníků DRA (Digitálně Restaurovaný Autorizát). Film „Až přijde kocour“ byl v rámci výzkumu NAKI č. DF13P01OVV06 navzorkován a tyto DRA vzorky byly NFA Laboratoří CPA Studia FAMU k této digitalizaci zdarma poskytnuty. Vzorky však, bohužel nebyly použity, čímž došlo k porušení dohody FAMU/NFA, která vznikla pod záštitou Ministerstva kultury. Také jsme nečekali, že k digitalizaci nebude přizván žádný kameraman, ani Štěpán Kučera, jako dědic autorských práv po kameramanovi filmu Jaroslavu Kučerovi a profesí také kameraman, ani jiný zkušený kameraman (např. prof. Jaroslav Brabec — přímý žák Jaroslava Kučery), ale ani v případě pouhého využití vzorků DRA jejich odpovědný digitální restaurátor (prof. Marek Jícha). Jinými slovy v italské laboratoři byl tento film digitalizován bez domluvené autorské kontroly nad zaměstnanci NFA, takže nemohl být proveden kvalifikovaný odhad výsledné podoby obrazu restaurovaného filmu expertní skupinou.


Celý dopis naleznete zde (PDF).

Až přijde kocour – nekvalitní digitalizace českého filmu

Vyjádření pana Štěpána Kučery a prof. Jaroslava Brabce

Dne 23.6.2021 proběhlo jednání zástupců OOA-S a OAZA s ministrem kultury L. Zaorálkem

Dne 23.6.2021 proběhlo na půdě Ministerstva kultury ČR společné jednání zástupců kolektivních správců OOA-S a OAZA s ministrem kultury ČR PhDr. Lubomírem Zaorálkem a poslankyní Mgr. Kateřinou Valachovou, PhD. Cílem jednání bylo informovat ministra kultury o postupu Státního fondu kinematografie (SFK), který již mnoho let ignoruje žádosti OOA-S a OAZA o výplatu autorských skupin uměleckých střihačů a mistrů zvuku.

Vernisáž OOA-S - Bari Ludovit

Život a kulturní aktivity se pomalu vracejí do normálního chodu a my ve společenském sále OOA-S opět připravujeme vernisáž a výstavu našeho člena, pana Ludovíta Bariho.

Je potřeba oprášit zvyky, kontakty a žít opět aktivně!!!   

V minulých 9 měsících nebylo možné, díky Coronaviru a opatřením s ním spojených, pořádat setkání přátel výtvarného umění a větších společenských akcí všeobecně.

Dovolujeme si Vás pozvat do výstavních prostor OOA-S na Národní 41 a navázat na tradiční pořádání našich kvartálních vernisáží. Doufám že si naplánujete vaše aktivity, abyste se mohli zúčastnit v hojném počtu 😊.

Dne 14.6.2021 od 18,00 hod. se uskuteční vernisáž.

Budeme rádi pokud si uděláte čas a chvilku se s námi přijdete potěšit nad výtvarným uměním, setkáním s výtvarníky, kolegy a sklenkou dobrého vína.

V rámci opatrnosti bude samozřejmě k dispozici dezinfekční prostředek!!!

NÁVRH „VODNÍ PRVEK NA DOMINIKÁNSKÉM NÁMĚSTÍ V BRNĚ“

Statutární město Brno oznamuje zahájení architektonicko-výtvarné otevřené jednofázové projektové soutěže o návrh „Vodní prvek na Dominikánském náměstí v Brně“

Více informafcí zde.

UVU: Jednorázová podpora (60 tis. Kč) pro umělecké profese_pokračování 1

Výzva 3.1 - Jednorázová podpora (60 tis. Kč) pro umělecké profese – únor / duben 2021

Navazuje na předešlou e-info č. 409; podávání žádostí je možné do 15. dubna 2021

V první části této informace jsou uvedeny dva omyly, kvůli kterým si někteří umělci myslí, že se jich podpora netýká. V druhé části je jednoduše popsáno, jak si zařídit E-IDENTITU, bez níž není podání žádosti možné. Druhá část je určena hlavně těm, kdo nemají nový občanský průkaz s čipem, nezaložili si Datovou schránku a žádný způsob elektronického ověřování identity dosud nepoužívají.


Více informací naleznete v tomto PDF.

Program COVID 19 - Kultura!

Ministr kultury PhDr. Lubomír Zaorálek zasílá otevřený dopis všem autorům i pracovníkům v kultuře

PDF ke stažení zde

UVU ČR informuje autory o tom „Jak chodit na veřejnosti od 25. února 2021“

Plný text Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, platného až do odvolání naleznete v tomto PDF.

Tisková zpráva o 26. ročníku udílení profesních Cen Asociace českých kameramanů

AČK - Asociace českých kameramanů informuje: Tisková zpráva o 26. ročníku udílení profesních Cen Asociace českých kameramanů za vynikající kameramanská díla natočená v roce 2020, které se mělo konat dne 24. 2. 2021 v 18.00 hodin v kině Lucerna v Praze.

Tisková zpráva (PDF).

VYHLÁŠENÍ CEN ASOCIACE ČESKÝCH KAMERAMANŮ ZA ROK 2020 (YouTube)

http://www.ceskam.cz/cz/novinky/vyhlaseni-cen-asociace-ceskych-kameramanu

Výzva 3,2 pro program podpory subjektů podnikajících v oblasti kultury „COVID – KULTURA“ k 15.2.2021

Program na podporu autorům audiovize od Fondu kinematografie, Ministerstva obchodu a Ministerstva kultury.

Více informací naleznete v tomto PDF.

UVU ČR informuje autory o podpoře pro umělecké profese prostřednictvím OOA-S: Jednorázová podpora (60 tis. Kč) pro umělecké profese

V pátek 5. února 2021 byla Ministerstvem kultury a Ministerstvem průmyslu a obchodu zveřejněna informace o jednorázové podpoře pro umělecké profese ve výši 60 tis. Kč. Na rozdíl od předešlých dvou výzev je tato výzva vstřícnější i k nezávislé autorské činnosti výtvarných umělců.

Podpora je určena fyzickým osobám působícím v oblasti profesionálního umění, jimž bylo nařízeními vlády zabráněno ve výkonu jejich hlavní výdělečné činnosti a ocitly se tak bez hlavního zdroje příjmů, a to zejména s ohledem na zákaz živých vystoupení s přítomností diváků, uzavřená divadla, galerie, kulturní centra a zákaz maloobchodního prodeje.

Více informací naleznete v tomto PDF.

Výtvarní umělci a paušální daň

E-INFORMACE UNIE VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, z.s.

Výtvarní umělci a paušální daň, na kterou v roce 2021 lze za stanovených podmínek přejít nejpozději 11. ledna 2021

Více informací naleznete v tomto PDF souboru.

Kulturní grant

Nadační fond ŠKODA AUTO vyhlásil ve spolupráci s Bohemian Heritage Fund grantovou výzvu, jejímž cílem je znovu nastartovat živou kulturu v mladoboleslavském regionu.

Grant je určen všem umělcům a tvůrcům z celé České republiky, jen výsledný projekt se musí odehrát na Mladoboleslavsku, případně být s regionem nějakým způsobem propojen. Fondy plánují rozdělit něco přes milion korun.

Více se dozvíte v přiložené tiskové zprávě zde.

Autoři v nouzovém stavu – výzva Státního fondu kinematografie

Projekty producentských firem, distributorů a provozovatelů kin zaměřené na výzkum a inovace v proměňujícím se prostředí audiovize.

Více informací naleznete zde (PDF).

Otevřený dopis ministru kultury

Žádáme pana ministra o neprodlený zásah a vyvození personální odpovědnosti za opakované soustavné selhávání osob ovlivňujících chod veřejnoprávní instituce – Národního filmového archivu (NFA) při správě a nakládání s kulturním dědictvím.

Otevřený dopis naleznete v PDF zde.

Sociální program COVID 2

OOA-S prostřednictvím Dozorčí rady OOA-S, tímto vyhlašuje možnost získání finančního příspěvku pro nositele práv, kteří jsou zároveň autory (nikoli dědicové, licenční nabyvatelé, či zaměstnanci autora vykonávající jeho majetková práva) a mají trvalé bydliště na území České republiky, a to ze speciálního „sociálního programu COVID 2“ Sociálního fondu OOA-S.

Více informací naleznete v tomto PDF.

Informace pro autory OSVČ

V tomto PDF naleznete přehled možností, které jako OSVČ můžete využít, pokud omezení zasáhla i do Vašeho podnikání.

Fond kinematografie

Ochranná organizace autorská si pro Vás dovolila zpracovat a zasílá Vám informaci o možné budoucí výzvě Státního fondu kinematografie s podporou Ministerstva kultury České republiky pro oblast audiovize.

Více informací naleznete v tomto PDF.

Fotografická výstava 100. let Asociace českých kameramanů

Asociace českých kameramanů Vás zve na pokračování turné fotografické výstavy 100. let Asociace českých kameramanů, která se bude konat na piazzettě před kostelem sv. Václava v Praze 5 v ulici Milana Rastislava Štefánika od 2. do 30. listopadu 2020.

Autoři v nouzovém stavu – krizová opatření ode dne 21. 10. a 28. 10. 2020

Informace o krizových opatřeních platných ode dne 21. 10. a 28. 10. 2020 naleznete v tomto PDF souboru.

Autoři v nouzovém stavu – dotační program COVID – Kultura 2.

Vážení nositelé práv,
kolektivní správce Ochranná organizace autorská si pro Vás dovolila zpracovat a zasílá Vám informaci o možnostech čerpání z dotačního programu COVID– Kultura 2.

Více informací v tomto PDF.

20. výstava Tvůrčí skupiny

Dne 6. 10. 2020 od 18.00 na Novoměstské radnici se uskuteční vernisáž výtvarné tvůrčí skupiny, jehož významnými členy jsou i zastupovaní autoři OOA-S.

Vernisáž fotografické výstavy 100. let Asociace českých kameramanů

Asociace českých kameramanů Vás zve na vernisáž fotografické výstavy 100. let Asociace českých kameramanů, která se bude konat na 60. Zlín Film Festivalu dne 5.9. od 17:30 hodin. Součástí je i znovuotevření vydané knihy Česká kameramanská škola.

Vernisáž Milana Myslivečka

Milan Mysliveček vás zve na výstavu svých prací do sídla OOA-S.

Vernisáž výstavy se koná 9. 9. v 17.30.

Unie výtvarných umělců ČR informuje a shrnuje pro autory dopad krizového opatření

Vážení přátelé, členové UVU ČR a příjemci e-informací UVU ČR,

včera (v neděli 17. května 2020) skončil nouzový stav, jímž byly omezeny podnikatelské i tvůrčí aktivity.

Zbylá omezení přestanou platit od 25. května a úplné rozvolnění je předpokládáno od 8. června 2020. Rychlou pomoc osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ), mezi něž jsou zahrnování i umělci, poskytla naše republika zákonem ze dne 9. dubna 2020 č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2. Zákon stanovil bonusové období od 12. března do 30. dubna 2020 a částku 500 Kč za každý kalendářní den, což za celé období činilo 25 tis. Kč.

Základní informace a vše potřebné pro získání bonusu jsme shrnuli a rozeslali dne 23. dubna 2020 jako e-informaci uvučr č. 406, přístupnou trvale na http://www.uvucr.cz/e_info/e_infouvucr_406.pdf .

OSVČ v nouzovém stavu – provádění autorského díla po 1. 5. 2020

Organizátorům provádění autorského díla, tvůrcům a výrobcům audiovizuálních děl nebo pořadů, pokud vyžadují po těchto osobách, aby vystupovaly při provádění autorského díla nebo při výrobě pořadu bez ochranných prostředků dýchacích cest, se s účinností ode dne 1. května 2020 nařizuje zajistit splnění následujících podmínek (PDF).

Informace o cestování do zahraničí a absolvování již zakoupených zájezdů po dobu epidemie

OOA-S zpracovala a zasílá Vám informace o cestování do zahraničí a absolvování již zakoupených zájezdů v době trvání epidemie coronaviru a po jejím skončení. Vzhledem k tomu, že situace se stále mění a téměř každý den jsou vydávány nová nařízení, nelze odpovědi v tomto článku považovat za definitivní

Více informací naleznete v tomto PDF.

Nájemné v době Corona pro zastupované

Opět jsme pro Vás zpracovali zajímavé aktuální informace týkající se života v době stavu nouze. Věříme, že Vám alespoň trochu ulehčí současnou komplikovanou situaci, tentokrát v oblasti nájmů

Více informací v tomto PDF.

OSVČ v nouzovém stavu – program COVID Praha

Program COVID Praha, jehož podrobnosti přikládáme (PDF), byl dnes spuštěn, ale bohužel po deseti (!) minutách zastaven s tím, že byly finance vyčerpány. Informace přesto přikládáme, protože může dojít k obnovení a načerpání dalších financí. Doba je velmi rychlá a opatření pro Vás sledujeme v podstatě online.

Kompenzační bonus pro OSVČ

Zde naleznete odkaz na formulář, po jehož vyplnění a odeslání Vám bude vyplacen kompenzační bonus pro OSVČ (a také svobodná podnikání, tedy i pro Vás autory) ve výši 500,-Kč/den, maximum 25 tisíc Kč.

Podrobné informace o získání tohoto příspěvku jsme Vám zaslali emailem dne 6.4.2020. Podmínka vyplacení bonusu je skutečnost, že Vaše podnikání bylo ohroženo, omezeno nebo zasaženo pandemií CORONAVIRU. Bonusový příspěvek podléhá kontrole finančního úřadu po dobu 10ti let!!!! a případné nepravdy vyjdou najevo při příštím podání daňového přiznání - proto vyplňujte s rozvahou a pouze v případě, že pandemie měla na Vaše podnikání a Vaše příjmy nějaký dopad.

Formulář je nutno si nejdříve stáhnout, poté otevřít a vyplnit. Veškeré potřebné informace k odeslání formuláře jsou také v odkazu.

https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/kompenzace-osvc/Zadost-pro-OSVC/Zadost-interaktivni-PDF

Podpora autorů v nouzovém stavu

V souvislosti s opatřeními vlády a nově přijatými zákony v nouzovém stavu jsme pro Vás opět připravili přehled zajímavých, snad pro Vás přínosných, předpisů (PDF).

Pokud budete mít dotazy či návrhy na zpracování témat, která Vás nyní zajímají a pomohou Vám usnadnit nepřehlednou situaci v době pandemie, kontaktujte nás.

OSVČ v nouzovém stavu

V tomto PDF naleznete informace určené pro OSVČ.

Jedná se o:

  • program přímé podpory pro ekonomicky zasažené šířením koronaviru,
  • ošetřovné,
  • pojištění (důchodovém i zdravotním),
  • odklad daňového přiznání.

Vernisáž k výstavě naší autorky paní Aleny Kadavé

VERNISÁŽ VÝSTAVY SE KONÁ DNE 4. 3. V 18. HODIN
V SÍDLE OOA-S NÁRODNÍ 973/1
VÝSTAVA SE KONÁ OD 4. 3. - 28. 5. 2020

OTEVŘENO PO-ČT 9-16 HODIN
PO TELEFONICKÉ DOMLUVĚ NA 224 934 406

Vodní prvky na Dominikánském náměstí v Brně

Statutární město Brno oznamuje zahájení architektonicko-výtvarné otevřené jednofázové projektové soutěže o návrh „Vodní prvky na Dominikánském náměstí v Brně“.

Zpráva ke stažení v PDF na http://www.uvucr.cz/e_info/e_infouvucr_405.pdf

Vernisáž Jiřiny Wilmy Palkové

Vernisáž se bude konat dne 3. 12. 2019 od 18,00 v prostorách výstavní síně OOA-S (Národní 41, Praha 1).

V prostorách OOA-S se koná nová výstava našeho zastupovaného autora pana Víta Mádra

Výstava potrvá od 2. 9. – 30. 11. 2019, tentokrát bez vernisáže.

Tisková zpráva A.Č.K.: SPALOVAČ MRTVOL byl digitálně zrestaurován metodou DRA

OOA-S spolupracuje s Asociace českých kameramanů a zveřejňuje jejich tiskovou zprávu k premiéře digitálně restaurovaného filmu Spalovač mrtvol, režiséra Juraje Herze a kameramana Stanislava Miloty, který bude mít 29.6. 2019 premiéru na MFF v Karlových Varech.

Činnost expertní skupiny OOA-S pro digitalizaci a restaurování v Národního Filmového Fondu ČR

Ochranná organizace autorská OOA-S oznamuje, že v rámci ochrany autorských práv autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl zahájila činnost její expertní skupina složená z předních filmových a televizních kameramanů a digitálních restaurátorů.
>>> více


Seznam digitalizovaných filmů v ČR

Mirek Kaufman - Galerie Prostor

Zveme Vás a Vaše přátelé na zahájení výstavy v úterý, dne 7. května od 18.00 hodin v galerii Prostor za účasti autora. Tešíme se na setkání.

http://www.prostor228.cz/prostor228/eshop/43-1-vystavy-2019/0/5/1301-43-vystava-MIREK-KAUFMAN

Zdenka Marie Nováková: Tóny a barvy II

Vernisáž proběhne v úterý 7. května v 17 hodin ve výstavní síni Nadace ABF.

VS OOA-S 2019

Pozvání pro všechny členy spolku a nositele autorských práv na jednání Valného shromáždění OOA-S dne 11. 6. 2019.

Pozvánku v PDF naleznete zde.

Tisková zpráva k Osobnosti české fotografie 2018

Vážení,
zde naleznete tiskovou zprávu k Osobnostem české fotografie 2018 a srdečně zveme na slavnostní vyhlášení v 15 hod. do Czech Photo Centre.

za SR APF

Mirek Kaufman: Pozorovací pole

Vernisáž proběhne dne 27. 3. v galerii Petr Novotný

Ochranná organizace autorská OOA-S oznamuje

Ochranná organizace autorská OOA-S oznamuje, že v rámci ochrany autorských práv autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl zahájila činnost její expertní skupina složená z předních filmových a televizních kameramanů a digitálních restaurátorů.

SEZNAM DIGITALIZOVANÝCH FILMŮ V ČESKÉ REPUBLICE.pdf

SEZNAM DIGITALIZOVANÝCH FILMŮ V ČESKÉ REPUBLICE.docx

Ochranná organizace autorská OOA

Vernisáž grafika Vladimíra Houšky

Dovolujeme si Vás pozvat do výstavních prostor OOA-S na Národní 41, již nyní, aby jste si mohli naplánovat vaše aktivity a zúčastnili jste se v hojném počtu 😊.

Dne 5. 3. 2019 od 18,00 hod. se uskuteční vernisáž našeho člena - grafika pana Vladimíra Houšky.

Budeme rádi pokud si uděláte čas a chvilku se s námi přijdete potěšit nad výtvarným uměním, setkáním s výtvarníky a sklenkou dobrého vína.

APF – osobnost roku 2018

Asociace profesionálních fotografů České republiky /APFČR/ vyhlašuje 16. ročník ceny Osobnost české fotografie. Jejím smyslem je podnítit zájem o dění v oblasti fotografie, zvednout prestiž fotografie ve společnosti a upozornit na mimořádné výkony a události v oblasti tvůrčí fotografie.

Více informací naleznete v PDF zde.

19. výstava Tvůrčí skupiny v galerii ABF

Zveme Vás na 19. výstavu Tvůrčí skupiny do galerie ABF, Václavské náměstí 31, Praha 1.
Tato výstava potrvá od 5. do 21. prosince 2018.
Vernisáž se koná v úterý 4. prosince od 17 hodin.
Na setkání s Vámi se těší Milan Jíša a další vystavující.

Zveme Vás na zahájení výstavy v předvánočním čase, našeho člena, pana Pravoslava Flaka

Vernisáž výstavy se koná 3.12.2018 od 18,00 na Národní 41, v prostorách OOA-S.

Výstava originálů a kreseb z díla malířky a ilustrátorky paní Marie Fischerové Kvěchové

Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 23. 11. 2018 v 17 hodin v hlavní budově muzea v Litomyšli.

Vladimír Houška: OBRAZY KRESBY GRAFIKA

Vernisáž výstavy se koná 26. listopadu 2018 od 18 hodin ve výstavní síni ATRIUM Hotelu Hvězda v Mariánských Lázních, Goethovo nám. 7.

Výstava je otevřena denně od 27. listopadu 2018 do 6. ledna 2019.

Marek Dobeš, Karel Aubrecht: užitě i volně

Galerie Templ Mladá Boleslav a autoři Vás srdečně zvou na slavnostní vernisáž výstavy ve středu 29. srpna 2018 v 17.00 hodin v Galerii Templ

Kameramani fotografují

Pořadatelé: Galerie umění Karlovy Vary, přísp. org. Karlovarského kraje a Asociace českých kameramanů za podpory společnosti Barrandov Studio a.s.
Místo konání: Galerie umění Karlovy Vary, Goethova stezka 6
Termín: 30.6. – 29.7.2018, vernisáž sobota 30.6.2018 ve 14 hodin
Autor výstavy: Asociace českých kameramanů
Kurátorka: Lenka Tóthová
Otevírací doba: denně mimo pondělí 10 – 17 hodin, během MFF denně 10 – 19 hodin

PDF pozvánka

ZDENKA MARIE NOVÁKOVÁ: obrazy z léta

Ochranná organizace autorská OOA-S Vás srdečně zve na výstavu OBRAZY Z LÉTA.

Vernisáž se koná 5. června 2018 v 17.00 hodin ve výstavním prostoru OOA-S na Národní třídě 41, Praha 1 Výstavu zahájí ředitelka OOA-S Eva Štěpánková O díle autorky promluví Akad. mal. Jaroslav Klát, viceprezident Asociace starožitníků V hudebním programu vystoupí Michal Škampa

Výstava je přístupná po telefonické dohodě 224 934 406 od 6. 6. 2018 do 31. srpna 2018 v pondělí – čtvrtek 9-16 hodin, v pátek 9-14 hodin

OOA-S se připojuje k tiskové zprávě Asociace českých kameramanů při příležitosti 74. kongresu FIAF v Praze

Plně potvrzujeme i vážnost situace ohledně dosavadního alarmujícího přístupu zákonem povolaných správců českého národního filmového dědictví, resp. vykonavatelů státem držených práv k filmovým dílům, kteří dosud zadávali státní digitalizační zakázky zcela bez jakékoliv certifikované metodiky, bez nároků na autorizaci a na dodržení vysoké umělecké úrovně původní podoby díla.

Celá zpráva ve formátu PDF je k dispozici zde.

POUČENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážení nositelé práv,
rádi bychom Vás informovali o tom, že z platné právní úpravy zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, jakož i z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabývá účinnosti k 25. květnu 2018, vyplývá pro naši organizaci a její práci řada povinností týkajících se ochrany vašich osobních údajů. Jelikož se jedná o důležité téma, rádi bychom vám touto cestou poskytli souhrn důležitých informací o tom, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, jak s nimi nakládáme a jaká máte s tím související práva.

Více naleznete v tomto PDF dokumentu.

Osobnost české fotografie

Asociace profesionálních fotografů české republiky (APF) vás srdečně zve na slavnostní vyhlášení 15. ročníku OSOBNOST ČESKÉ FOTOGRAFIE 2017

28. března od 14.00 hod. v CZECH PHOTO CENTRE

Jan a Věra Řeřichovi: Čtyřicet

Ve čtvrtek 1. 3. 2018 od 18 hodin se koná vernisáž děl Jana a Věry Řeřichových ve výstavních prostorách OOA-S na Národní třídě 41, Praha 1

Živá hlína – absolventi

Sochařsko-keramický kurz Živá hlína založil kamenosochař a keramik Marek Dobeš v roce 2008 jako zúročení svých pedagogických, tvůrčích i uměleckých zkušeností a také jako odezvu na zájem ze strany veřejnosti. Kurz absolvovalo více než 50 účastníků; výběr toho nejlepšího, co vzniklo, představuje tato výstava. (M. D. + K. A.)

Jiří Winter – Neprakta: Pohádky pro starší a pokročilé

Milí přátelé,
čas Adventu je časem setkávání s lidmi blízkými a milými a také časem pohádkovým. Zvu vás tedy srdečně na zahájení "pohádkové" výstavy, určené ovšem spíše nám - velkým dětem všech věkových kategorií . Některé vtipy jsou poněkud „mládeži nepřístupné“...

Elektronická evidence tržeb a spolky

Informace ze zdrojů UVU ČR

Radúz a Mahulena – workshop a projekce

Workshop výzkumného projektu NAKI, během
kterého bude v Kině Lucerna 7.11. 2017 od 17:30hodin - projekce snímku
Étienna-Julese Mareye Place de la Concorde, promítnutého poprvé po 120ti
letech a nově zrestaurovaného filmu režiséra Petra Weigla Radúz a Mahulena s
hereckými výkony Jana Třísky a Magdy Vašáryové..

Jste srdečně zváni! Zájemci nechť se ohlásí naší produkční Rozálii Brožkové
724513947  rozabrozkova@gmail.com

Tomáš Kepka: Paradise

1. - 31. 10. 2017, Dark Velvet, Husitská 15, Praha 3

Daniel Šperl: fotografie z Japonska

Vernisáž se uskuteční v úterý 12. září 2017 od 19:00 v Cafe Prostoru_, v přízemí budovy Národní technické knihovny, Technická 6, Praha 6 - Dejvice.
Výstava potrvá do 27. října 2017.
Otevírací doba: po – pá 10:00 – 22:00, so – ne 13:00 – 22:00
 

Jan Pištěk: “Variabilita”

Galerie Morzin ve Vrchlabí si Vás dovoluje pozvat na zahájení výstavy, které se uskuteční 1. 9. v 18 hodin.

Klenba pro poezii

Dovoluji si jménem OOA-S (Ochranná organizace autorská), vás pozvat na již druhou komorní vernisáž v novém sídle sdružení.

Ráda bych vám přivítala v prostorách na Národní třídě v Praze, které i mnozí z Vás využijí k pořádání svých vernisáží a podobných akcí. Budova na Národní třídě 41 je rekonstruovanou budovou z přelomu 16. a 17. století, která je zapsána v Seznamu kulturních památek a nachází se na území Pražské památkové rezervace, jež je světovou památkou UNESCO.

Dne 6.9.2018 od 18 hodin se koná veřejná vernisáž, kde svá díla vystaví manželský autorský pár Jana a Milan Jíšovi. Všichni jste srdečně zváni na zahájení a otevření jejich výstavy za přítomnosti členů Výboru OOA-S.