Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Návrhy

Sazebnik-OOAS-2021_KT - prenosy_KT_- návrh (143kB)

Sazebnik-OOAS-2021_T - NÁVRH (123kB)

Sazebník-OOAS-2021_M1 - ver-prod_-lazenske-pokoje - NÁVRH (154kB)