Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Sazebníky - návrhy

Sazebník-OOAS-2022_KT - prenosy_KT_návrh (143kB)

Sazebník-OOAS-2022_M - veř. prod_návrh -úprava 8-2021 (152kB)

Sazebník-OOAS-2022_M - ver-prod_hotelove-pokoje - návrh (152kB)

Sazebník-OOAS-2022_M1 - ver-prod_-lazenske-pokoje_návrh (154kB)

Sazebník-OOAS-2022_T - vysilani_návrh (122kB)