Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Seznam členů vedení

 

Výbor OOA-S 


předseda Výboru OOA-S
Ing. arch. Josef Vrana - architekt

místopředsedkyně Výboru OOA-S
Mgr. Ivana Kačírková – fil. střihačka

ak. mal. Olga Jedličková – kostýmní výtvarnice
Marie Jílková – dědička autorských práv
Doc. Ing. akad. arch. Jiří Mojžíš – architekt
Václav Ostádal – fotograf
Ak. mal. Pavel Alexander Taťoun – malíř                                  
Doc. Mgr. Antonín Weiser – kameraman                    

 

 

Dozorčí rada OOA-S:

předseda DR OOA-S
Vladimír Groh – v kategorii II.

Prof. MgA. Marek Jícha – v kategorii I.
Stanislav Klecandr – v kategorii III.