Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Smlouvy s uživateli

Hromadná smlouva o poskytnutí oprávnění k užití předmětů ochrany 2014 (332kB)

Hromadná smlouva o poskytnutí oprávnění k užití předmětů ochrany 2013 (331kB)

Hromadná smlouva o poskytnutí oprávnění k užití kabelového přenosu 2010 (323kB)