Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Stanovy

Stanovy OOAS - schválené VS 11.6.2019 (373kB)

OOA-S_stanovy_2006-XII.pdf (189kB)

Stanovy (úplné znění k 11. 5. 2017) (312kB)