Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Usnesení k ustanovení § 96f odst. 4 písm. b) a písm. e) zákona č. 121/2000 Sb


Valné shromáždění schvalilo na svém řádném zasedání v roce 2017 v návaznosti na ustanovení § 96f odst. 4 písm. b) a písm. e) zákona č. 121/2000 Sb. usnesením následující pravidlo: Příjmy podle výše uvedených ustanovení mohou být použity k rozúčtování nositelům práv pro období po přijetí tohoto usnesení, nebo na úhradu účelně vynaložených a doložených nákladů na výkon kolektivní správy, nebo na úhradu nákladů na sociální, kulturní a vzdělávací služby poskytované kolektivním správcem v souladu s ustanovením § 99 odst. 1 písm. d) zák. č. 121/2000 Sb., a to po schválení Dozorčí radou kolektivního správce.