Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Valné shromáždění 2018

Zápis včetně Výroční zprávy (podepsaný Výborem OOA-S) (1111kB)

Auditorská zpráva (873kB)

Zpráva Dozorčí rady (1878kB)