Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!


Milan REJCHL

Praha 1

arching@volny.cz

www.volny.cz/arching

REJCHL Milan

Díla
Rodinný dům Dr.Těhovského
Hotel Olympik
Rodinný dům ing.Kodeše
Hotel Golf Garni
Hotel Junior v Harrachově
Hotel Horní Pramen Špindlerův Mlýn
Hotel Uran v Harrachově
Jachtklub Máchova jezera
Interiéry hotelu Praha
Konsolidační banka
Rodinný dům ing.Bajera
Ředitelství Prazdroje v Plzni
Autosalony v Palace garážích Hradec Kr.
Hotel Pyramida Fr.Lázně
Úpravy v Prazdroji a úpravy restaurace Na Spilce
Rodinný dům Mgr.Sovové
Prodejna a servis PH v Palace garážích


Činnost
výuka ateliérové tvorby bytových a občanských staveb, typologie a přednášková činnost na Fakultě architektury ČVUT 1977-1992


Bibliografie
Přehlídky architektonických prací, 1963-1989
Architekti Praze - SNTL, 1967
Dizertační práce - Optimalizace občanského vybavení venkovských sídel v ČR, 1985
Salon architektů v Praze, 1997
Salon architektů v Hradci Králové, 1998


Katalogy
Přehledy architektonických prací, 1963-1989
Salon architektů, 1997


Realizace
viz bod "dílo"
Ocenění
- hotel Pyramida Frant.Lázně, 1994
- autosalon Palace garáže Hradec Králové, 1994


Publikace
Regions - Systémový měsíčník
Energetická společnost ČSVTS
Čs.architekt, 1964-1993
Stavba, 1995


Výstavy
Řada výstav při SAČSR, 1964-1989
Salony architektů a Grand Prix architektů, 1994-1995
Salon architektů na Fa ČVUT, 1997
Salon architektů Hradec Králové, 1998
Salon UVU Hradec Králové, 1999
Hradecký salon UVU - Biskupství hradecké, 1999