Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!


Miloslav POLÁŠEK

Ostrava 1

enface@volny.cz

www.enface.cz

POLÁŠEK Miloslav

Díla
Ostrava NVO, fotografie, fotografie
Concerto Grosso - Janáčkova filharmonie, ", "
Ostrava Profil 2 autorů, ", "
Ostrava Profil 4 autorů, fotografie, fotografie
Profil Miloš Polášek, ", "
Československá muzea v přírodě profil a osvěta, ", "
Jaro léto 68, podzim 89, ", "
Ostrava - LIBREX, ", "
Miloš Polášek portfolio EN FACE, ", "


Činnost
výtvarný redaktor Kulturního měsíčníku 1969-1985
externí učitel Katedra výtvarné tvorby PFOU


Bibliografie
Marie Procházková: Katalog Dům kultury Ostrava, 1982
Marie Procházková: Miloš Polášek - profil, 1987
Alena Krtilová: Dům umění Opava, 1989
Tomáš Pospěch: Miloš Polášek EN FACE, 1999
Alena Krtilová: Dům umění Ostrava, 1999


Katalogy
viz výše


Realizace
Kalendář automatizace řízení, 1985,1987
Nástěnné fotografické kalendáře: Povodí Odry, 1993,1994,1995,1996,1998,2000
RMS, 1994,1995
Ostravské tiskárny, 2000
HILL's, 2000


Ocenění
Různá čs. i mezinárodní, 1966-1985


Publikace
Poznámky na okraj - M.Polášek, 1988
Rok fotografie - Kulturní měsíčník č.3 - M.Polášek, 1988
Zaujatá recenze - Čs.fotografie č.8 - M.Polášek, 1988
Svědectví minulých dní - Moravskoslezský den - AK, 1990
Jak dál - Tvar č.21 - Artur Koks, 1998


Výstavy
samostatné - různé, 1965-1989
skupinové - různé, 1968-1999
Dílo Přerov, 1990
Dílo Havířov, 1991
Dílo Opava, 1991
Divadlo hudby Ostrava, 1991
Dílo Ostrava Poruba, 1992
Výstavní síň V.Wűnscheho Havířov, 1992
Výtvarné centrum Chagall Ostrava, 1995
Galerie Magna Ostrava, 1998
Galerie Voliéra Ostrava, 1999
Galerie výtvarného umění Ostrava, 1999