Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!


Miloš PETERA

Dvůr Králové

PETERA Miloš

Díla
Krajina s chalupou
Krajina nouzového přistání
Krajina Vysočinská
Den starého stromu
Krajina na Podstráni
Zámecká zahrada
K obzorům podzimu
Krajina s viaduktem
Krajina se stromem
Cesta Tvého života
V polích
Ohrožné stromy
Trauma rokle
Portrét plovatky


Bibliografie
články v různých časopisech od: J.Totuškové, H.Bartošové, Z.Čubrdy, P.Šrámka, J.Štála, P.Kmoška, J.Dítě, J.Šedivé, J.Hofmanové,
L.Hartmana, J.Zajíčkové, J.Soukupa, Vl.Havlíka, 1968-1991
Jak jsem se stal malířem - M.Petera, 1983
Moje vzpomínka na Staré Hrady - M.Petera, 1989
Listy starohradské kroniky - M.Petera, 1989
Vyprávění o Vánocích - M.Petera, 1990


Katalogy
k jednotlivým výstavám různí autoři katalogů, 1964-1992
Obrazy-fotomontáže -VS Dvůr Kr. - M.Petera, 1964-69


Realizace
Dekorativní mříž oddací síně Zámek Teplice n.Met., 1974
Objekt "Mikrokosmos" vinárna hotel Sněžka, 1981
Přebal a vnitřní ilustrace knihy "UFO-Návraty bohů, 1995


Výstavy
samostatné a společné výstavy čs. i zahraniční, 1968-1996