Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!


Bořivoj PEJCHAL

Velké Meziříčí

borivoj.pejchal@worldonline.cz

PEJCHAL Bořivoj