Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!


Alice PAVELCOVÁ

Jihlava

PAVELCOVÁ Alice

Díla
dále viz seznam v kanceláři
Ptákovadlo, olej, 110x110, olej
Meandr, komb.technika, 77x77, komb.technika
Rytmy života 1, monotyp, 70x90, monotyp


Realizace
po zaslání vyplněného dotazníku budou údaje
doplněny