Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!


Vojtěch OTTA

Otrokovice

OTTA Vojtěch

Díla
Kresba, olejomalba, grafika - motivace krajiny
Valašska a Zlínska


Činnost
ZK Otrokovice - příprava zájemců o studia na UMPRUM


Výstavy
Pravidelná účast na výstavách UVU JM kraje -
Galerie Zlín
Spol.dům Otrokovice - Dílo, 1969
Galerie Zlín - Dílo, 1991
Kulturní dům Bochoř, 1993,95,98
Zlín - U modrého stromu, 1998