Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!


Jiří OLEXA

Litoměřice

j.olexa@atlas.cz

OLEXA Jiří

Díla
Grafika a logotyp - firemní logo pro firmu CITUS
s.r.o. Litoměřice


Realizace
počítačová grafika