Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!


Eva MILICHOVSKÁ

Praha 10

MILICHOVSKÁ Eva