Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!


Vlasta MATOUŠOVÁ

Turnov

vlasta.matousova@worldonline.cz

MATOUŠOVÁ Vlasta

Díla
Ve volné tvorbě převažuje entomologická tématika a
nejpoužívanější technikou je akvarel kombinovaný s
perokresbou a grafika


Činnost
od 1993 učitelka na ZUŠ Turnov


Bibliografie
Díla V.Matoušová patří hmyzu - M.Komárková MF Dnes, 11.3.1999
Od skla ke grafice - V.Lapáček Živa č.3, 1984
Magický mikrosvět - Otto Hejnic Čes.deník 9/92, 1992
Bienále čes.grafiky - Ostrava, 1996
Třetí bienále knižného umenia - Martin, 1999/2000


Katalogy
Okresní muzeum Turnov - Dr.Petrová, 1997


Realizace
Ilustrace: Stromy a keře, 1984
Chovatelství (odd.bezobratlí), 1994
Okrasné keře, 1995
Popínavé rostliny, 1997
Stromy, 1998
Toulky po horách, 1998
Ryby 1 - Svět zvířat VIII, 1998
Obojživelníci, plazi-Svět zvířat VII, 1999
Ryby 2 - Svět zvířat IX, 2000


Ocenění
Cena MSNV za "Svlečený šat", 1989
Bronzová medaile-Peking Čína, 1998
Cena za ilustr. ryb-Bienále kniž.umenia TG Martin, 1999


Výstavy
Mikrobiologický ústav ČSAV Praha, 1976
Krajské muzeum Hradec Králové, 1979
Slezské muzeum Opava, 1984/85
18 společných výstav, 1989-2000
Malá výstavní síň Liberec, 1992
Okresní muzeum Turnov, 1997