Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!


Růžena MAGNIOVÁ

Žďár nad Sázavou

MAGNIOVÁ Růžena

Činnost
ZŠ 1961-63
LŠU 1963-85
Ocenění
1.cena v soutěži k 1.celostátní spartakiádě
1.cena v soutěži k 2.celostátní spartakiádě


Výstavy
20 společných výstav (Jihlava,Gottwaldov,N.Město,
Rotterdam,Poznaň ..), 1961-2000
Jihlava Dílo-ČFVU, 1979
Stará radnice Žďár n.S., 1981
Nové Město - Horácká galerie, 1982-92
Polná - Kulturní středisko, 1990
4 samostatné výstavy, 1990-98