Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!


Hana KNOBLOCHOVÁ-PHILLIPS

Praha 3

hann@centrum.cz

bodye.cz/hanac

KNOBLOCHOVÁ-PHILLIPS Hana

Činnost
Ilustrace, publikace, grafika


Ocenění
Logo pro Společnost přátel USA
Značka pro "Cenu Fr.Myšáka",práce pro nakladatel.
LEDA SCIENTIA, Modrý klíč, Advent-Orion,7 paprsků,
Autistik-dětský mozek
Rozsah práce pro děti ocenil Čes.výbor pro UNICEF, 2000


Publikace
Carolyn Graham"Bad Boy"-Budulínek-ilustr.učebnic
Chytrá koza Líza - vlastní il.+text
Povídá se povídá-ilustrace,autor textu R.Daniel


Výstavy
Praha, 1985,86,87
Bílina, 1989
Vídeň, 1990
USA - Portland, 1991
Corvallis, 1992
La caca blu, 2000
Káva,káva,káva, 2001