Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!


Karel KAFKA

Pardubice

gy-kafka@supce.cz

KAFKA Karel

Díla
Čelní stěna auly gymnázia Bad Dűrkheim SRN, malba a keramika, malba a keramika


Činnost
Výtvarná a estetická výchova na Gymnáziu a LŠU Pardubice - Holice


Realizace
nástěnná malba a reliéf, obrazy a keramika, 1991


Výstavy
Jevíčko, 1970
Svitavy, 1971
Kulturní dům Pec, 1980
Weisenheim SRN, 1989 a 1991
Freinsheim SRN, 1991
Dílo Pardubice, 1992
Hambacher Schlop SRN, 1993
Galerie GONG, 1995 a 1997
Skupina Pěti - Rosenthal Theater Selb SRN, 1996
Pardubice, 1998
Galerie GELLER - Selb SRN, 1998