Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!


Dagmar JIROUSKOVÁ

Hradec Králové

JIROUSKOVÁ Dagmar

Realizace
Reklama,ilustr.na plechovce Frolíkova extra káva
goblén Krajina 50x90


Výstavy
Galerie Díla - Hradec Králové
Galerie Díla HK - Jiroutová,Amborzek, 1995
Výstava Unie - Salon výtv.umělců, 1996-2000