Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!


Evžen JECHO

Otrokovice

JECHO Evžen

Činnost
sochař,grafik
studia UPŠ Uherské Hradiště
realizovaný vítězný návrh řešení-rohových prostorů v Muzeu SNP B.Bystrica
- design manuálu ZPS Zlín


Bibliografie
Průřez tvorbou 1980-88, 1988
Logos - monografie Supon Design Group Washington, 1992
Art symbols - monografie Belgie, 1992
Catalogue 1- Katalog 1120 znaků, 1993
Hotel symbols - monografie Belgie, 1993
UVU sdružení VUT JHV Moravy-Profil členů, 1993
Catague 2-Katalog 1120 znaků, 1995
Vlastivěda moravská - Zlín, 1995
Slovník osobností Valašska, 1998
Slovník čes.výtv.umělců Chagall, 1999
Geometrie - katalog, 2000
Ataliér č.22 - Praha, 2000
Prolínání impulsů -barev.obraz.monografie, 2002


Realizace
Bronz.monument.socha Sedící chlapec-Německo
Stěna vstup.haly Měst.úřadu Otrokovice


Ocenění
chráněné vzory
Skládací výstavář.systém Mobil-uděleny průmyslové, 1990


Výstavy
Samostatné výstavy- Ohlédnutí Zlín,Otrokovice, 1980, 1981
Kolektivní výstavy - Bienále užité grafiky Brno, 1986
- Bienále plakátu Finsko a Polsko,Čs.design USA,, 1987, 90, 88
- Průřez tvorbou Zlín, Otec a dcera Otrokovice, 1988, 1989
Self Image Izrael a Japonsko, 1989, 1990
- Geometrie Zlín a Německo,Uh.Hradiště,Veselí n.M., 1996,97,2000
- Graf.design Brno, Praha,Belgie, 2000,2001,1994
- Prolínání impulsů Otrokovice a Hodonín, 2001, 2002