Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!


Petr HYLIŠ

Havlíčkův Brod

HYLIŠ Petr