Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!


Liboslav HUJER

Ostrava

HUJER Liboslav

Díla
uvedeno podrobně ve Slovníku Chagall III.díl-
str.348
Balancér, 21 rytých váz a reliéfů, v.24,5, 21 rytých váz a reliéfů
Analogie, tapisérie, 120x77, tapisérie
Kouzelné zrcadlo, gobelín, 120x77, gobelín
Bárkou Agapé, perokresba, 296x210, perokresba


Činnost
Výtv.pedagog.práce na SŠ a PeF (32 let)
Spolupráce s redakcí Učitelských novin 1984-89


Bibliografie
Zajímavá výstava v N.Jičíně-Dr.Baláš-Práce, 1967
Zastav se a rozhlédni-Kubová-Rozkvět, 1981
Pri prameni tvorby-Ciel, 1981


Katalogy
Situace 99-Výst.síň Havířov, 1999
Analogie Mail-Art Ostrava, 1999


Realizace
Výtvarná tvorba v zájmových kroužcích (33 kreseb,
55 satirických kreseb-Antinicotiána, 1986
16 fotografií ...), 1988


Ocenění
publikační činnost v r.1986
Čestná cena Učitelských novin za spolupráci a výtv, 1986


Publikace
Výtvarná tvorba v zájmových kroužcích v mimoškol.
Z výtv.tvorby Novojičínska-Nová svoboda, 1967
zařízeních, 1968
Výsledky estetické výchovy -Nová svoboda, 1977


Výstavy
Dům kultury Vítkovice, 1985
Výstavní síň Domu osvěty Bílovec, 1986
Salon 92-93 Ostrava, 1992-93
Mail-Art Dům umění Ostrava, 1992-93