Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!


Josef HRDLIČKA

Jihlava

HRDLIČKA Josef

Katalogy
SVUV Jihlava OG Vysočiny, 1997


Realizace
Jihlava-privátní stomatolog.organizace-sochy,foto, 1993
Petrovice-Kříž-bronz,dřevo 144 cm, 1994
Jihlava-interiér projekční kanceláře-foto,socha, 1994
Jihlava-privátní stomat.ordinace-foto, 1995
Jihlava-interiér investor.a inženýr.společ.-foto, 1995
Jihlava-privátní psychol.a psychiatr.ordinace-foto, 1997


Publikace
Slovníik čs.výtv.umělců - Chagall


Výstavy
dalších 15 skupinových výstav, 1985-97
Liberec Malá galerie, 1988
Litvínov Výstavní síň divadla, 1988
dalších 10 výstav v letech 1988-95, 1988-95
Žďár n.S. Stará radnice "Vejdi"-sochy,foto, 1998
Prachatice Galerie Dolní brána "Prolínání", 1998