Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!


Jiří HOLÍK

Ostrava 2

HOLÍK Jiří