Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!


Eva FRANCOVÁ

Pardubice

eva.franc@email.cz

FRANCOVÁ Eva

Díla
např.Orant I - Krakov, lept, 69,5x47,5, lept
různá grafická díla z let
- Únik z labyrintu IV -Galerie Lada Trutnov, akvat.linoryt, 66,5x47, akvat.linoryt
- Zašlého věku děj - Máchovy Litoměřice, hlubotisk, 66,5x50,5, hlubotisk


Bibliografie
Kdo je kdo v ČR - Modrý jezdec, 1994
MF dnes - Francová odkrývá nejen historii, ale i své nitro -L.Kučera, 1998


Katalogy
Skupinový katalog UVU Pardubického regionu, 1996


Realizace
zastoupena ve sbírkách ve Varšavě,Maidanku,Krakově, 1980-2000


Výstavy
Pavilon Gočár - Lázně Bohdaneč, 1984
Východočeské divadlo Pardubice, 1989
Galerie Dílo Pardubice, 1992
Galerie Luka Praha, 1994
Galerie V&V Pardubice, 1996
Galerie GONG Pardubice, 1998