Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!


Václav FILANDR

Ostrava

filan@volny.cz

www.volny.cz/filan

FILANDR Václav

Díla
obrazy a objekty v soukromých sbírkách v ČR, USA,
Německu


Činnost
od r.1993 člen UVU-SVUT Ostrava


Katalogy
Dům umění Opava-Šťastná
Galerie Slovác.muzea Uh.Hradiště-Mgr.Martykánová


Realizace
architektura: Obchodní dům MEINL Ostrava
Garáže Černá louka Ostrava
Pozemní garáže a nám.Radniční Ostrava
Malba: Závěsné obrazy firmy Zafír Petřvald
firma SME Frýdek Místek
firma KUTY Ostrava
Dopravní inspektorát Ostrava


Ocenění
I.cena architekt.soutěže Ostrava-Poruba
II.cena-Pivovarská ulice Ostrava
II.cena-Přemostění Vltavy Praha


Výstavy
6 společných výstav, 1981-2000
DK Vítkovice Ostrava, 1994
Dům umění Opava, 1997
Galerie Panský dům Uherský Brno, 1997
Galerie Ateliéru Simona Ostrava, 1998
Galerie Slováckého muzea Uherské Hradiště, 1999