Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!


Zdeněk FARSKÝ ml.

Náchod

FARSKÝ Zdeněk ml.

Díla
Madona, mořená lípa, v.65, mořená lípa
Betlém, lípa, 80x40x40, lípa


Katalogy
Náchodský podzim - Státní galerie výtv.umění Nácho, 1999


Realizace
Zkamenělý faun
Dívčí akt, 1998
Madona s dítětem, 1999
Mládí, 1999
Dívčí torzo - Galerie Rondo Hradec Králové, 1999
Já a Ty, 1999


Výstavy
Hradecký salon, 1998,1999
Náchodský podzim, 1999