Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!


Josef DVORSKÝ

Praha 5

DVORSKÝ Josef

Díla
Salon výtvarných umělců
Sympozium české kaligrafie Praha
Salon čs.užitého umění Praha
Sv.Zdislava - komplexní akce Česká Lípa
Jan Nepomucký - mezinárodní výstava Praha
80.výročí deklarace Praha
Spiritus vincit I a II - výtv.společen.tribuna ČR
Alternativa III.M.komplexní multimediál.program ČR


Činnost
Pedagogická - Visuely - škola vidění 1957-2000
Spolková - Literární a umělecký klub Savoy 1999-2000


Katalogy
ke všem výše uvedeným akcím


Realizace
Generel kultury hl.m.Prahy, 1977
Hrad Lemberk - expozice interiérů, 1982-92
Žerotínská obrazárna Velké Losiny, 1983
Muzeum papíru Velké Losiny, 1983-92
Vodní tvrz a muzeum Jeseník, 1985
Café Savoy Praha, 1991
Zámecké intriéry - zámek Konopiště, 1992
Strahovská obrazárna Praha, 1992-93
Rekonstrukce předzámčí a podzámčí Zákupy, 1995
Návštěvy Sv.Otce Praha, 1995,1997
Villa Bolonia Teplice, 1996
Prototyp českého rodinného domu Praha, 1999


Publikace
Časopisecká a recenzní tvorba, 1962-2000
Scénografie Malé scény UKVČ Praha, 1969
Prostředí mladé generace SAK Praha, 1975
Lidské prostředí UKDŽ Praha, 1985


Výstavy
Obrazy a objekty Brno, 1960
Complementar - vizuální syntéza Praha, 1964
Tvorba životního prostředí, 1973-1986
Vizuální vnímání Jihlava, 1974
KPV - Brno, 1992, 1994
Výstavy D.W.O. Praha, 1993-1999
BeneShow Benšov, 1994
Embax Brno, 1995
Polygraf Brno, 1995