Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!


Jan DOČEKAL

Třebíč

DOČEKAL Jan

Díla
Informace uvedeny ve Slovníku - Chagall
a seznam v kanceláři


Činnost
učitel výtvarné výchovy na ZŠ
komisař Sochařského sympozia ve Žďáru n.S. - r.2000


Bibliografie
Slovník Chagall - Ostrava


Katalogy
Klub výtvarných umělců Horácka (UVU), 1999


Realizace
mezinárodní výstavy fotografií (Belgie,Švýcarsko,
samostatné výstavy v letech, 1968-1998
kolektivní výstavy, 1969-1999
výstavy fotografií, 1971-1974
Austrálie,USA,J.Afrika,Nizozemí,Německo,Bulharsko), 1971-1974


Ocenění
různá ocenění v průběhu let, 1969-1999
např. II. cena v oboru grafiky - KAS Kroměříž, 1970
I. a II. cena - Přehl.fotoam.tvorby Gottw., 1972
Čestné uznání - Internat. Fotowoche NSR, 1973


Publikace
Profilový katalog J.Dočekala-Jedlička,Bezdíčková, 1996
KVUH - UVU ČR Žďár n.S., 1999


Výstavy
viz realizace - podrobný seznam v kanceláři