Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!


Svatava BRUNOVÁ

Jihlava

BRUNOVÁ Svatava

Ocenění
vyhlášená MK ČR
3.cena za ilustraci k básni Máj-celostátní soutěž, 1986
2.cena v celost.soutěži Máchův Máj, 1988
Publikace
OGV Jihlava, 1997


Výstavy
mnoho společných výstav, 1985-2000
Muzeum Vysočiny Jihlava, 1987
OKS Jihlava, Galerie Šilhan Brno, 1990
MK Galerie Jihlava, Galerie Bordeaux Francie, 1994
Hypoganka Jihlava, Galerie Bordeaux, 1995
Umělecká škola Asn Švédsko, 1998
Grandhotel Jihlava, 2000