Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!


Marie BOROŠOVÁ

Uherské Hradiště

borosova.marie@tiscali.cz

BOROŠOVÁ Marie