Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!


Jiří BOHDANECKÝ

Hradec Králové

BOHDANECKÝ Jiří

Díla
Informace jsou uvedeny ve Slovníku čes. a sloven. výtvarných umělců - Chagall