Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!


Svatopluk BENÝŠEK

Hradec Králové

BENÝŠEK Svatopluk

Díla
Krajina u Příbrami, olej, 100x120 cm, olej
Kytice, olej, 63x48 cm, olej
Zlatý déšť, olej, 75x55 cm, olej
Obraz ženský akt, tempera, 70x90 cm, tempera
Stromy, olej, 100x80 cm, olej
Dívka s kočkou, olej, 100x68 cm, olej
Jaro, olej, 70x44 cm, olej


Činnost
Externí učitel výtvarného oboru na LŠU v Hradci Králové 1962-1971


Bibliografie
Články u příležitosti samostatných výstav v Novém Hradecku, Východočes.večerníku, Mladé frontě, Hradeckých novinách
T.Rybička-Výtv.bilance 89 - Hradec Králové KO SČVU, 1989
Slovník čes. a slov. výtv. Umělců - Chagall, 1998


Katalogy
Katalogy hradeckých výtvarných salonů
Obrazy Telecomu Pardubice, 1998
Čeští výtvarníci k 650.výr.Univerzity Karlovy Pha, 1998


Výstavy
Obrazy Telecomu - stálá expozice
Skupina Městská krajina - Galerie ČFVU Hradec Král, 1955-1965
Dílo Opava, 1983
Městská výst.síň Hradec Králové, 1984
Srdíčko Jablonné n.Orl., 1985
Kulturní středisko Nový Byžov, 1987
Krajská galerie Hradec Králové, 1989
Dílo Hradec Králové, 1990
Hradecký výtvarný salon UVU, 1995-1999
Galerie moderního umění Hradec Králové, 1996
Rondo Hradec Králové, 1997
Čeští výtvarníci k 650.výročí U. Karlovy Praha, 1998