Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!


Josef BAVOR

Hradec Králové

bavorj@lfhk.cuni.cz

www.lfhk.cuni.cz/bavorm

BAVOR Josef

Díla
Torzo krajiny, olej, 76x95, olej
Pod povrchem IV, olej, 86x110, olej
Tři stupně bytí /triptych/, olej, 240x110, olej


Činnost
Anatomický malíř LFUK v Hradci Králové
Externí učitel výtvarné výchovy na pedagogické fakulty v Hradci Králové
Člen Rady UVU v Hradci Králové


Bibliografie
Slovník čes. a slov.výtvarných umělců - Chagall, 1998


Katalogy
Karolinum Praha - PhDr.Kmošek, 1999


Realizace
Vědecké ilustrace :
-Léčebné rehabilitační postupy L.Mojžíšové, 1996
-Propedentika vnitřního lékařství, 1997
-Angiografie, 1999
-Arteriální aneuryzmata, 1999
-Prevence ve stomatologii, 1999


Výstavy
Hradecký salon UVU, 1997
Hradecký výtvarný salon UVU, 1998
Karolinum Praha - Za oponou přírody, 1999
Hradecký výtvarný salon UVU, 1999