Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

OOA-S nabízí ekonomické poradenství


Ekonomická a daňová poradna
Poradna je poskytována autorům i zadavatelům autorských služeb. Nabízí konzultace v oblasti ekonomiky, účetnictví a daní (smluvní a daňové aspekty, povinnosti odvodů zdravotního a sociálního pojištění, souběhy se zaměstnáním a důchodem apod.)


Ekonomická a daňová poradna

Poradna je poskytována autorům i zadavatelům autorských služeb. Nabízí konzultace v oblasti ekonomiky, účetnictví a daní (smluvní a daňové aspekty, povinnosti odvodů zdravotního a sociálního pojištění, souběhy se zaměstnáním a důchodem apod.)

(Činnost ekonomické poradny nabízí konzultace, ale ze své podstaty nenahrazuje služby účetních a daňových poradců)

Konzultace a informace lze zasílat emailem na heinzl@ooas.cz, nebo na telefonech 737 385 315, 224 934 406, po dohodě osobní konzultace.

Cena služeb: základní cena konzultace pro autory zastupované nebo evidované v OOA-S, o.s. 150 Kč/hod; pro ostatní osoby a firmy 250 Kč/hod + zákonné DPH. Při delší spolupráci, například celková pomoc se zpracováním daňových přiznání a přehledů cena smluvní.