Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Obdrželi jsme omluvu od DILIA


(15.7.2010) V minulosti bylo naše sdružení poškozeno některými tvrzeními šířenými kolektivním správcem DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura. OOA-S se proti difamující dopisové kampani ohradila a dosáhla zadostiučinění před soudem. Dopisem ze dne 22.6.2010 se nyní DILIA prostřednictvím svého ředitele Doc. JUDr. J. Srstky omlouvá za zásah do dobré pověsti OOA-S ...


(15.7.2010) V minulosti bylo naše sdružení poškozeno některými tvrzeními šířenými kolektivním správcem DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura. OOA-S se proti difamující dopisové kampani ohradila a dosáhla zadostiučinění před soudem.

Městský soud v Praze svým rozsudkem ze dne 23.6.2009 č.j. 2 Cm 74/2006-100 konstatoval, že bylo protiprávně zasaženo do dobré pověsti OOA-S a nařídil omluvu. K témuž závěru dospěl i Vrchní soud v Praze, který rozhodl v odvolacím řízení rozsudkem ze dne 27.4.2010 č.j. 3 Cmp 308/2009-151.

Dopisem ze dne 22.6.2010 se nyní DILIA prostřednictvím svého ředitele Doc. JUDr. J. Srstky omlouvá za zásah do dobré pověsti OOA-S.

Plný text omluvného dopisu dáváme k dispozici.