Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

PF 2021

PF 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

předvánoční čas bývá časem bilancování a ohlédnutí se za právě končícím rokem, proto bych i já ráda zhodnotila úspěchy i problémy letošního roku z pohledu kolektivního správce. Nebyl to lehký rok. Pandemie, která od března paralyzovala svět, zasáhla také veškeré kulturní dění v naší zemi, znemožnila provoz restaurací, hotelů, barů či sportovišť. Pro mnohé z Vás, tvořící autory, znamenala nejen povinné zakrytí tváře, ale přinesla také mnohem drastičtější omezení, když zavřela kina, divadla, kluby, koncertní či výstavní síně. Mnozí z Vás byli ve své tvorbě omezeni, všichni jsme pak dopady pandemie pocítili ve svých peněženkách.

Kolektivní správce se ze všech sil snažil pomáhat těm, kteří nebyli schopni situaci sami zvládnout. Pro účely sociální podpory svých členů rozdělilo OOA-S ve dvou vlnách částku celkem 1,5mil Kč. Pravidelně jsme pro Vás také zpracovávali informace o státních restrikcích, podporách, grantech a dotačních titulech.

Hlavním posláním kolektivního správce ale bylo a vždy bude vybírat a rozdělovat pro Vás autorské odměny. Tento úkol jsme i v letošním roce plnili ze všech sil, jednali jsme s uživateli a snažili se zajistit co možná nejvyšší odměny pro Vás, naše zastupované nositele práv. Výsledky našeho snažení Vám v konkrétních číslech představíme až během jednání Valného shromáždění v květnu 2021, ale již nyní mohu sdělit, že se výše inkasa za celý rok 2020 bude blížit částce 45mil Kč. Je to krásná částka, je to Vaše odměna za kreativitu, tvorbu a neutuchající snahu.

Jsme Vám vděční, že dáváte světu pohyb, krásné barvy a tvary a činíte jej lepším a zářivějším. Prosím, buďte nadále kreativní, ohlašujte nám svoji tvorbu a komunikujte s námi. Za celý tým kolektivního správce OOA-S Vám letos přeji v první řadě zdraví. Mějte klidné Vánoční svátky, šťastný a tvůrčí nový rok 2021 a velmi se těšíme na další shledání s Vámi v době bez povinných roušek.

Za kolektivního správce OOA-S, z.s.

Eva Štěpánková, ředitelka
a
Josef Vrana, předseda Výboru